Lena Eks rovdjursproposition - Hållbar rovdjurspolitik - innehåller flera förslag som vore en katastrof för Sveriges vargar, björnar, lodjur, järvar och kungsörnar om de blev verklighet.
Bland annat har Regeringen fastställt ett fullkomligt orimligt lågt värde för så kallad gynnsam bevarandestatus, alltså hur många djur som minst behövs för att populationerna ska vara livskraftiga. Värdet har inget vetenskapligt stöd och banar väg för en omfattande jakt på rovdjur, en jakt som skulle sakna motstycke i modern tid.
Därför uppmanar Rovdjursföreningen dig att skicka ett brev till Miljö- och jordbruksutskottets ordförande och protestera mot Lena Eks (C) förslag som tar Sverige tillbaka till 1800-talet i synen på rovdjuren. 

  Här hittar du mail-adressen och ett förslag på ett brev: