Se på mej jägare jag vill gärna
Möta dej tand för tand
Öga för öga
Utan vapen
Men det blir inte som du tror jag
Skulle med lätthet slita dej i stycken
Men jag ser en liten livrädd man
Och jag går därifrån Med stoltheten
I behåll och lämnar dej åt ditt öde.

EN VARG ÄR 1000 FALLT MER VÄRD ÄN EN MÄNNISKA! <3
Den stora grå ulven krossar människosonens huvud under sina grova tassar!

*** I DE URÅLDRIGA FLAMMORNAS SKEN ***

en gammal vind af sorg blåser genom hedbornas rike
dunkla gestalter dväljes i midnattsskogens skuggor
af vargavinterns köld krönade till furstar
urnordiska rasen svär blodhämndens ed

i hat vi Guds boning beskådar
visioner af aska våra sinnen besätter
ett sken af hämnd lyser i natten
af eld från pestgudens öde

under stjänhimmlens nattliga glans
vi svor den urnordiska pakt
insvepta i frostdimmans dystra slöja
kungar af ödemark och skog

stolta vi bränner Jahves tempel
och bränner de kristna på hedniskt bål
mot svaghet och pest vi strider
i månsken glänser vårt iskalla stål

i dimmhöljd nattfärd genom skogen
vi vandrar i skenet af brinnande kyrkor
stolthetens fornnordiska lågor flammar
för evigt i vinterkalla hjärtan

de svagas Gud faller från sin usla tron av lögner
ty detta uråldriga rika skall åter bli vårt

en praktfylld midnattsfärd genom dimman, i de
uråldriga flammornas sken

- Vindkall