Vi minns labradorerna Venus, Milia, Mimosa, Luna, Lotus och Zuri som användes i djurförsök på Göteborgs universitet. De var inte de enda hundarna som utnyttjas i djurförsök i Sverige. På Astra Zeneca i Mölndal pågår försök på beaglar för att utvärdera olika potentiella läkemedelssubstansers påverkan på kroppen. I en nyligen godkänd ansökan beskrivs hur femtio hundar ska få substanser injicerade via olika vägar in i kroppen: genom sondmatning, intravenöst, intraperitonealt (direkt in i bukhålan) eller via huden. I vissa perioder kan de sondas två gånger dagligen i fyra veckor. I andra perioder kan de placeras ensamma i en så kallad metabolismbur i upp till tre dygn. Buren är 1,5 kvadratmeter stor och merparten av golvet består av galler för att kunna samla upp urin. Att sitta i liten gallerbur kan, enligt Astra Zeneca, ”upplevas tråkigt för hundarna”.

Läs mer om försöket här!