Stort tack för att du var med och skrev under uppropet för att förbjuda vilda djur på cirkus i EU.

Över en miljon namnunderskrifter har samlats in sedan kampanjens start och idag klockan 15.00 lämnades uppropet över till EU-kommissionen. Djurens Rätt har länge arbetat för att vilda djur på cirkus ska förbjudas och vi ser nu hoppfullt på att opinionen för ett förbud är så stark inom hela EU.

Det var i våras som Djurens Rätt tillsammans med andra djurskydds- och djurrättsorganisationer över hela Europa lanserade den gemensamma kampanjen med målet att införa ett förbud mot vilda djur på cirkus i EU. När uppropet nu lämnats över fortsätter arbetet för att frågan ska tas upp till diskussion i kommissionen så snart som möjligt, med målet att få till en resolution som innebär slutet för vilda djur på cirkus inom EU.


Ditt stöd har gjort skillnad! Nu fortsätter vi tillsammans att sätta press på EU:s politiker och vi kommer inte att ge oss.

"Jag är glad men inte förvånad över det stora engagemanget kring uppropet. Vilda djur är inte till för vår underhållning vilket en stor del av EU-medborgarna är eniga om. Det är på tiden att EU förbjuder det förlegade utnyttjandet av vilda djur på cirkus en gång för alla"

Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Engagemanget kring uppropet har varit stort, och tusentals interaktioner har gjorts i Djurens Rätts sociala kanaler. När det avslutades tidigare idag hade över en miljon personer skrivit på för att ett förbud ska införas inom hela EU, varav Djurens Rätt samlat in 37 000 underskrifter i Sverige. 

Djurens Rätt var pådrivande för den svenska lagstiftningen som trädde i kraft 2019, där elefanter och sjölejon inte längre tillåts på cirkusar inom landet, men fortfarande saknas ett heltäckande förbud inom Sverige och resten av EU. En nyligen genomförd opinionsundersökning visar att 68 procent av européerna vill se ett förbud mot vilda djur på cirkus.


Nu arbetar vi vidare för ett heltäckande förbud mot vilda djur på cirkus inom hela EU!

Källa: Djurens Rätts Nyhetsmejl!