Jag gjorde Försvarsmaktens Officerstest!

Visade sig att jag är riktigt bra på att iakta detaljer och minnas = Asperger.

Var dock betydligt sämre på stress (tidspress) och impulskontroll = AD/HD. 

Fick dock underkänt så officer på riktigt kan jag aldrig bli.

Är dock framgångsrik som soldat och sniper i spel som Call of Duty och Delta Force och kan flyga stridsflygplan på datorn och i flygsimulatorn på F-10 osv - men verkligheten är något helt annat. Har svårighet med att hantera och lösa konflikter - det räcker ju att någon kritiserar mig eller retar mig på nätet (trollar) - så blir jag stressad och nojig. Så det psyke som krävs för att klara sig i en krigssituation har jag definitivt inte.

Datapel och Internet (nätbråk mellan furries och troll) - är ljusår ifrån den verklighet som finns i Irak, Afganistan och Libyen.

Ärligt och uppriktigt.

*Kram!* från Smirre