Med denna artikel vill vi skicka över ett stort tack till alla engagerade djurvänner som följer och stödjer vårt djurrättsarbete!

2019 blev ett fantastiskt djurrättsår där vi bland annat lyckades stoppa det nya och planerade djurförsökscentret SWECCLIM och skapade en enorm debatt och uppmärksamhet kring djurförsök med vår kampanj ”Rädda GU-hundarna”.

Vi besökte ett 20-tal universitet och högskolor och spred information om djurvänlig livsstil under vår vegoturné.

Hundratals djurvänner deltog i Sveriges störta gående djurrättsdemonstration - Djurrättsmarschen och vi anordnade även ett fackeltåg för minkarna.

Under slutet av året släppte vi ny dokumentation från både päls- och grisindustrin.

Vill du läsa och se mer av vad vi gjorde för djuren under 2019 maila till info@djurrattsalliansen.se och be att få vår årsrapport mailad till dig. 


Nu är det ett nytt år och vi ser fram mot ett nytt framgångsrikt år för djuren - med fler segrar, avslöjanden och steg mot en bättre värld för alla djur! Och vårt arbete vore inte möjligt utan alla våra supporters stöd och engagemang - så nu ser vi tillsammans till att göra 2020 till ett fantastiskt år för djuren! 

För djuren! DJURRÄTTSALLAINSEN!


BESÖK ÄVEN ANDRA DR-GRUPPER!


Annat Intressant!