En planet som liknar jorden och som snurrar runt sin sol på ett avstånd som ger möjligheten till liv har hittats av ett rymdteleskop. Det skriver tidskriften Science i sitt senaste nummer.

Den nyupptäckta planeten ligger 500 ljusår från jorden och har fått namnet Kepler-186f sedan den upptäckts av rymdteleskopet Kepler.

Planeten är den första som kan liknas vid vår egen planet i storlek och uppbyggnad och dessutom cirklar kring den stjärna som är dess sol på ett avstånd som astronomerna anser vara det perfekta för att liv ska kunna uppstå.

– Detta är den bästa kandidaten för en beboelig planet som hittills har hittats, säger astronomen Geoff Marcy vid University of California till nyhetsbyrån AP.

Tidigare upptäckter har antingen rört sig om gasplaneter som inte haft en fast yta eller fasta planeter som varit för stora eller legat på fel avstånd för att kunna ha en för liv bra temperatur. Att planeten ska ha en fast ytan är inte helt säkert men dess storlek tyder på detta.

Den nyupptäckta planeten rör sig runt en röd en dvärgstjärna i stjärnbilden Svanen och kan enligt forskarna ha flytande vatten på sin yta. Planetens år skiljer sig från jordens. Istället för de 365 dygn som vår planet tar för ett omlopp runt solen tar det bara 130 dygn för Kepler-186f att göra samma runda runt sin.

Trots likheterna med jorden är det sannolikt inte någon för jordmänniskor vänlig miljö som skulle möta en besökare. Atmosfären består troligen av koldioxid och temperaturen beräknas ligga strax över noll grader Celsius.

– Jag skulle inte kalla planeten för en tvilling till jorden utan snarare en kusin, säger forskaren Elisa Quintana vid Nasas Ames Research Center till nyhetsbyrån.

Trots olikheterna är detta den mest jordlika planet som hittills har hittats. För Kepler-186f är en planet som i både storlek och temperatur på dess yta är ett tecken på att planeter som liknar vår egen kanske inte tillhör undantagen.

Astronomen Seth Shostak har uppskattat att det inom en radie på 1.000 ljusår finns minst 30.000 beboeliga världar som liknar vår jord. Och det är just sådana planeter som Keplerteleskopet används för att hitta.

Kepler-186f är sannolikt bara den första av dem.