I Danmark har en rad nya lagar trätt i kraft i och med det nya året. Bland de nya lagarna finns en ny djurskyddslag som erkänner djur som kännande varelser och förbjuder vilda djur på cirkus.

Enligt danska TV 2 är Danmark det första landet i världen som i lag erkänner djur som kännande varelser, ett påstående som inte är helt korrekt – vi har skrivit om att liknande lagstiftning har införts i bland annat Colombia, Storbritannien, Luxemburg, Portugal och Nya Zeeland.

Det har också visat sig vara otydligt vad denna förändring innebär i praktiken i de länder där den har införts.

Men med det sagt innehåller den nya danska djurskyddslagen flera punkter som ska göra det bättre för djuren i Danmark rapporterar TV 2 - som ett förbud mot vilda djur på cirkus. Förhoppningen är också att en lagstiftning som erkänner djur som kännande varelser ska kunna innebära mer förändring för djuren i framtiden.

KÄLLA DJURENS RÄTT!