Den stora Zootropiska metropolen New Tokyo i södra Foxylvanien har uppdaterat sina marina anläggningar och marint försvar avsevärt under 2020!

Vid hamnarna finns kraftiga laserkanoner för att försvara hamnar och Djuriska fartyg mot mänskliga hot.

Samt en ny toppmodern marinflygbas!

Samt anläggningar för fler krigsfartyg.

Samt utvecklandet av nya sorters krigsfartyg, som stealtade robotfartg med helikopterplatta.

Samt snabba högteknologiska jagare med både laservapen och sjömålsrobotar.

Samt att flera avancerade robotfartyg tagits i bruk.

Även snabbgående och rörliga lasermoduler som tar sig snabbt fram över vattnet och kan slå ut mänskliga fartyg och mänskliga flygplan.

Även högt upp i omloppsbana finns en rymdstation som är en del av New Tokyos marina försvar.

Som då styr tre stycken sådana här satellitmoduler som från rymden skjuter kraftig laser mot mänskliga fartyg och mänskliga stridsflygplan. Lasern är så stark så den även slår ut mänskliga ubåtar under vattnet.