Den hypermoderna Djurstaden New Tokyo växer och fler stadsdelar kommer att byggas fram över.

Under våren 2020 så kommer man ta i drift flera atomborrar för att göra nya subtunnlar för New Tokyos kollektivtrafik.

Bland annat så kommer förutom tunnelbana att finnas ett datoriserat AI-system med självkörande maglevbussar som kör i underjordiska tunnlar mellan de olika stadsdelarna.

Från New Tokyo centrum kommer det även att byggas en höghastighets maglevtågbana med tåg som går i 800 km/t till södra regionen av New Tokyo, sen vidare till stora Sergaldistriktet och under havsbottnen till Atlantisöarna och där ifrån vidare under havsbottnen ner till Sergalstaden Narismiral!

Under 2022 kommer denna maglevtågsbana att moderniseras och kopplas ihop med New Tokyos båda stora flygplatser och markbaserade rymdcenter.

Norr om New Tokyo kommer man sedan under början på 2020-talet att dra dessa 800 km/t maglevtågslinjer vidare norr ut till Tassköping, Kitanjau, Velox och genom det stora bergsmassivet vidare till Kharracksgrad, Fox Town DC och Zoo York.

En Foxylvansk stambana med höghastighetsmaglev kommer att gynna och underlätta transporter och resor på ett miljövänligt, säkert och bra sätt!