Pansarpenetrerande 50 cal kula med explosion!

Kulan är i 50 cal och av Kobolt som är en tung och hård metall. Avsedd att skjutas med Snipergeväret Barett M82 eller 50 cal kulspruta. Kulans spets och kärna är i koppar och fylld med nitrogel.

TMO - Intensivt eldstridsmedel!

Som 40 mm granat till de granatmoduler som finns till automatkarbiner och granatskjutaren för 6 granater.

TMO är alltså termit, magnesium och oxygen = syre bundet i ämnet. Vid detonation uppstår en intensiv brand med vita heta lågor med en tempereatur på 6000 grader eller mer. Det bränner igenom det mesta.

TMO- blandningen kan användas i större laddningar som bomber som fälls från flygplan också, vilket gör ett kvarter eller mindre by till ett inferno.

Mvh: Smirre