Åtta år med alliansregeringen har varit åtta förlorade år för djuren.  En röst på Miljöpartiet en röst för att stoppa det djurplågeri som pälsfarmerna innebär.

Tycker du att det ska vara tillåtet att föda upp minkar i burar för pälsproduktion? På den frågan svarade hela 78 procent av svenskarna nej när Demoskop frågade i år. Åtta europeiska länder har redan fasat ut pälsfarmerna genom politiska beslut. Nu är det hög tid för Sverige.

Varje år tvingas minkarna på svenska pälsfarmer att leva i ståltrådsburar på en yta likt en uppslagen kvällstidning. Detta kan jämföras med att minkar i det fria har flera kilometer långa revir där de kan röra sig i både vatten och på land.

Omöjligheten för minkarna att kunna bete sig naturligt – något som de enligt djurskyddslagen ska ha rätt till – leder till att många minkar utvecklar beteendestörningar som ett tecken på att de inte mår bra. Gång på gång avslöjas missförhållanden på pälsfarmerna och totalt dödas varje år över en miljon minkar i Sverige bara för att bli kläder.

Vissa menar att vi lika gärna kan plåga minkar i Sverige, än att de plågas i något annat land. Men då har man helt missat hur förändringsarbete går till. Förändring sker alltid genom att någon eller några går före. Sedan följer allt fler efter och till slut kan det uppstå en ny norm – i det här fallet att pälsfarmer inte är ok.

Miljöpartiet verkar också för höjda minimikrav för djurskydd i hela EU, för bindande djurskyddsregler i FN och WTO, samt för djurskyddskrav i alla frihandelsavtal.

Åtta år med alliansregeringen har varit åtta förlorade år för djuren. Alliansen har inte bara stoppat en rad förslag för att förbättra för djuren. Man har aktivt försämrat djurskyddet i Sverige. Förutom att stoppa genomförandet av avvecklingen av pälsfarmerna som riksdagen beslutade om 2005, så har alliansregeringen lagt ner djurskyddsmyndigheten och underfinansierat en omorganisering av djurskyddskontrollerna. Det uppvägs inte av utredningar som man inte gjort något av eller att man äntligen gått med på att förbjuda sex med djur.

Miljöpartiet är inte bara en röst för oss som lever här och nu. Vi är även en röst för de som inte själva kan föra sin talan, men som ändå påverkas av våra politiska beslut. Det handlar om kommande generationer, människor i andra länder, naturen och djuren. Därför är en röst på Miljöpartiet en röst för att stoppa det djurplågeri som pälsfarmerna innebär.

Göran Hådén, djurpolitiskt ansvarig i Miljöpartiets partistyrelse
Helena Leander, riksdagsledamot och djurpolitisk talesperson (MP)
Carl Schlyter, fd ordförande i EU-parlamentets djurskyddsgrupp (MP)