I Sergalernas distrikt har byggts en del saker under sensommaren och hösten 2018!

B.la. denna supermoderna militära forskningsanläggning samt antigravitationsbyggnader som är militära och övervakar Sergaldistriktet mot fientlig aktivitet.

I anslutning till Sergalernas flotta och fiskeindustri har byggts flera komplex på öarna i Sergaldistriktet som är sammanknutna med hyperloopbanor under vattnet. 

Mycket av Sergalernas fiskeflotta är highteck och helt robotiserad som denna högteknologiska hamn som flyter ute på öppet hav.

Maglevtåg för transport av fisk går in till Sergalernas bostadspmråden i New Tokyo där fisken tas omhand och förvaras i dessa helrobotiserade frystorn.

Centrum av New Tokyos Sergaldistrikt är riktigt highteck! Sergalerna i centrum har det riktigt lyxigt och högteknologiskt!

I centrala själva New Tokyo har också byggts en del enorma skyskrapor!

1: Vulpine Security - centralkontor och servrar.

2: New Tokyo Robotic Droner Center.

3: Animal Trade Center.

4: Vulptex Finance Center.

Vid hamnen ligger nybyggda Wolf Square för Vargarnas verksamhet.

1: Wolf Force Security Center.

2: Wolves Hospital.

3: Wolves Finance Center.

4: Wolves Furry Server Tower.

5: Wolves Academy Center.

6: Wolves Trade Center.

7: Wolves Unit Militare Forces Center.

8: Wolves Police HQ.

9: Wolves TV Tower.

Det har också byggt några nya skrapor vid norra hamnområdet.

1: Hyenas IT Center.

2: North New Tokyo Droner Network Center.

3: Zootropica Tower - som är en mycket lyxig stad byggd på höjden för flera olika Djurarter.

4: Zootropica Servers and finance.

På Frexo-ön har det byggts lite också!

1: Sea Defence Comando Center.

2: Lyxiga lägenheter för Lodjur.

3: Sjöledstrafik Center.

Vid södra hamnområdet har det byggts upp ett helt nytt område för samtliga Djurarters gemensamma finas, affärs och teknologis verksamhet och forskning etc. Området heter "Zoohatan!"

Det Vulpina högteknologiföretaget Vulpetex har skapat 2 rymdstationer!

Vulptex civila forsknings och kommunikations rymdstation i yttre omloppsbana.

Vulptex militära rymdstation som förvarar rymden över New Tokyo och södra Foxylvanien.

Vulptex har även startat gruvdrift och Vulpin koloni på Månen vid namn "Luna Vulpes" - för att utvinna Helium 3, helium 4 och Krypton 14 samt ädla metaller som platina, kvartssilver, grivistål, kerium samt slejpnerium och Thoriumkristaller som finns djupt under marken på Månen.

Vid datorn: Smirre Kirax