FN:s World Wildlife Day infaller 3 mars för att uppmärksamma skydd av utrotningshotade kattdjur som tiger, lejon, leopard, jaguar och LODJUR. Män och kvinnor som våldför sig på rovdjur får aldrig nog, så i Sverige börjar istället dödsjakten 1 mars!

De skygga lodjuren behöver lugn i sin parningstid men primitiva rovdjursjägare laddar nu högteknologiska vapen och medeltida fällor för att förstöra livet för de majestätiska kattdjuren. Hur fungerar tondöva tjänstemän som försåtligt motiverar och uttalar dödsdomar över dessa magiska djur? Poeten Baudelaire konstaterade att män som hatar kattdjur återfinns bland pöbeln. I vår tid kan man konstatera att både varg och lodjur är projiceringsytor för hat. Licens- och skyddsjaktsbeslut ter sig som fanatisk fatwa och mullorna som styr i mellersta och norra Sverige fabulerar undantagsregler genom subjektiva räknemetoder för att kringgå EU:s skyddande Art-och habitatlag. Lodjurens offerblod påstås lösa både socioekonomiska och psykosociala problem samt öka acceptansen för rovdjur.

Kvitto på ”acceptans” är bilder av ett förtvivlat lodjurs dödskamp, upplurad högt i ett träd och strypt med en metallvajer kring halsen. De skräckslagna ögonen fortfarande öppna i dödsångestens sista skri. Stympade, strypta björnar och lodjur instängda i fällor filmade när de torterades var del av det hårresande bevismaterial som publicerats 2017 i media kallad ”jakthärvan i Norrbotten”.

För oss som värnar och älskar djur; är detta sinnebilden för en ondska som kunnat rubriksättas av författaren Stieg Larsson – män som hatar rovdjur.

Detta var inte en enskild pervers händelse utan flera. I ljuset av så utstuderat grymma nidingsdåd mot djur borde politiker, Naturvårdsverket, landshövding och tjänstemän fördöma djurplågeriet och påbjuda de drabbade rovdjursarterna amnesti och skydd 2018 – istället utfärdas nya licenser för att plåga 76 lodjur!

Hur skall någonsin djur bli betraktade som levande kännande individer när myndigheterna sanktionerar brott mot rödlistade rovdjur? Att det svenska rättssystemet inte dömde djurplågarna för annat är så kallat jaktbrott, är tecken på att lagstiftningen och de dömande inte skyddar de svagaste - djuren. Eller skall vi förstå att man ser annorlunda på djurplågeri i mellersta och norra Sverige?

Forskning har påvisat koppling mellan djurplågeri och våldsbrott. Den empatistörning som får människor att begå sadistiska handlingar mot djur och senare mot människor kallas av FBI ”The Link”.

När djur är brottsoffer, drabbas även vi. Det är dags att införa brottsofferlära inom det straffrättsliga för djur!

Människor som plågar djur är demoraliserande för alla och är att likställa med hatbrott.

Propaganda av jägare för troféjakt på rovdjur känns primitivt, unket och omodernt. Våldspornografi med blodiga kadaver i jaktpress, bildspråk liknande IS-krigares har blivit legio. Levande djur demoniseras, reduceras till objekt och djurplågeri idealiseras.

Hur fungerar de människor som skjuter lodjurshonor med årsungar? Låter aggressiva jakthundar jaga oerfarna lodjursungar med bräckliga ben i hög snö och skjuter när de räddat sig upp i träd? (Mer än 25 var lodjursungar av 81 lodjur som utrotades 2017.) Lodjur får fångas i fällor för att arkebuseras när de panikslagna redan skadat sig i utbrytningsförsök under väntan på bödeln.

Naturvårdsverket negligerar forskning om lidande, stress och skador för lodjur i fällor och har återinfört tillstånd för denna makabra fångstform. Ingen bryr sig om den posttraumatiska stressen hos alla djur som jagats, skadats, mist sina föräldrar eller ungar, sin flock. Det verkar snarare öka rovdjursjägarnas lust till sitt smutsiga krig.

Länsstyrelsers jaktbeslut ger en brutal beskrivning av vad man tillåts göra med vårt mest älskade vilda djur i Sverige 2018; som hämtat ur medeltida instruktionsmanual för tortyr. Lodjurens död prostitueras som stimulerande troféjakt och säljs till utländska jägare. Vilken skam!

Våld mot djur är ett uttryck för makt och hat. Så vems legosoldater är rovdjursjägarna?

Skribenten Eva Stjernswärd är konstnär.

Eva Stjernswärd

KÄLLA!