Ja, jag tycker att Vargar, Rävar, Lodjur och andra vilda Djur är mer värda än människor!

Jag identifierar mig själv som Räv och ibland som Varg! Jag dyrkar Rävguden Inari och Vargguden Fenrir och är väldigt stolt, tacksam och glad över Furryvärlden och att vara en del i den!

Canis Lupus!


ANIMAL RIGHT! FURRY PRIDE! WORLD WIDE!

Fantastic Mr. Fox - Meeting the Wolf!