Värmland

Förra veckan fick Svensk vargpolitik svidande EU-kritik.
– Licensjakten på varg håller inte, säger Stina Bergström, Mp.

Enligt EU-kommissionen uppfyller Sverige inte sina skyldigheter för att skydda och bevara vargen eftersom vi bedriver licensjakt. Om regeringen inte vidtar åtgärder så riskerar Sverige att ställas inför domstol.

– Jag tror att vi kommer att kunna fortsätta att ha skyddsjakt för att freda våra tamdjur. Men Sverige riskerar att få betala böter till EU om vi inte håller de avtal som vi har skrivit under, säger Stina Bergström, Mp.

Daniel Bäckström C är av en helt annan åsikt.

– Oavsett vad de hotar med så är det fel att böja sig. Det är viktigt att vi står upp för det beslut som riksdagen har tagit och att vi jobbar för att sådana här frågor ska skötas regionalt.

Daniel Bäckström säger att vargstammen i Värmland behöver minska och han får medhåll av Gunnar Glöersen på Jägarförbundet.

– Vi straffas för att vi har världens bästa vargförvaltning i Sverige. Ju mer fakta vi presenterar ju mer detaljer har EU att peta i. De länder som inte vet hur många vargar de har, men som gissar på att de har tusen, de bryr sig inte EU om.

EU skriver i sin kritik att riksdagen bara tillåter jakt för att hålla folk i jordbruksbygderna lugna.

– Jag tycker att det är väldigt konstigt uttryckt. Vi lever i en demokrati och det innebär att man tillgodoser majoritetens behov – vare sig det är landsortsbor, samer eller stadsbor. En majoritet i Sveriges riksdag tycker att vi ska ha vargförvaltning och då ska vi ha det.

Medan vargstammen har ökat har älgstammen i Värmland minskat.

– Det är inte rimligt att vårt län som har haft världens bästa älgjakt inte längre ska ha något utrymme att skjuta älg. Avskjutningen har halverats på bara några år. Nu har vi utrymme för att skjuta ett par tusen älgar. När vi sköt som mest var det 17 000. Man tar ingen hänsyn till människor.

EU kritiserar även Sverige för att inte uppfylla ålagda flyttningar av varg för att förhindra inavel.

– Det där är ett missförstånd. Flyttningar innebär att det ska komma en ny varg per generation, alltså fem år, och det gör det. Det har kommit två nya vargar och då räcker det för tio år framåt. Det behöver inte komma en varg per år.

Gunnar Glöersen menar att hotet från EU är ett försök att sätta regeringen på plats medan de fortfarande inte har hunnit bli varma i kläderna.

– Det här är samma sak som de har sagt i fem års tid och de har än så länge inte dragit Sverige inför domstol. Det är ett politiskt utspel.

Men Stina Bergström Mp tar EU:s kritik på största allvar.

– Vi ser väldigt allvarligt på det här. Det visar att det beslut som Alliansen tog inte duger.

Hon tror inte att EU bara skräms.

– Det här är nog sista gången.

- Jag tycker det är skrämmande som Daniel Bäckström C säger där han bara ser till sin politik och människorna, att han inte inser att licensjakten är ett brott mot internationella konventioner i EU och att det handlar om en art som riskerar att utrotas om inte antalet vargar ökar.