SWEDEN BUSHIDO!

KUSTJÄGARKOMPANIET - AMFIBIEKÅRENS UNDERRÄTTELSEFÖRBAND!

Förbandet är utvecklat, utrustat och anpassat för att i första hand verka i vad som internationellt kallas ”green water operations”, vilket generellt kan beskrivas som övergången där hav möter land. Exempel på denna terräng är skärgårdsområden, deltaområden, floder och större sjösystem. 

Kustjägarkompaniet ska kunna lösa sina uppgifter på stora avstånd från egna enheter. Det ställer speciella krav och är dimensionerande för både förbandets sammansättning och resurser, till exempel vad gäller funktioner som sjukvård, underhåll och ledning. Kustjägarkompaniet ställer mycket höga krav på personalen, bland annat vad gäller psykisk stabilitet, omdöme och fysisk prestationsförmåga.

Uppträdandet sker normalt inom grupps ram upp till plutons storlek.

Enheterna i kustjägarkompaniet är attackdykarplutonen, kustjägarplutonen och stabsplutonen med prickskyttegrupp och samverkansgrupp. Till sitt stöd finns ett FRT (lätt traumagrupp), en DSG (driftstödsgrupp), en JTAC (leder insatser med flyg) och en stridsledningsgrupp. 

Attackdykarnas främsta uppgift är att inhämta information genom spaning. Kustjägarplutonen har också informationsinhämtning som en av sina huvuduppgifter men har en högre förmåga till strid än attackdykarplutonen. Av denna anledning ingår förutom jägargrupperna också en understödsgrupp i kustjägarplutonen. För amfibiska operationer används främst kompaniets stridsbåtar och gruppbåtar som transportmedel. 

Vid markoperativa insatser kan kompaniets stridsbåtsbesättningar till exempel komma att förstärka grupperna, varför kraven på denna personal är desamma som på kustjägarna eller attackdykarna. Förutom olika båttyper och fordon som kompaniet disponerar finns på attackdykarplutonen också möjligheten att transportera sig dolt genom dykning. Övriga delar i kompaniet har förmågan att transportera sig genom ytsim.

Enheterna i Kustjägarkompaniet är kompaniledning, attackdykarplutonen, kustjägarplutonen och stabsplutonen. I stabsplutonen ingår verkansdelarna prickskyttegruppen och samverkansgruppen samt de kvalificerade stödenheterna FRT (lätt traumagrupp), DSG (driftstödsgrupp), en JTAC (leder insatser med flyg) och en stridsledningsgrupp. Förutom olika båttyper och fordon som kompaniet disponerar finns på attackdykarplutonen också möjligheten att transportera sig dolt genom dykning. Övriga delar i kompaniet har förmågan att transportera sig genom ytsim.

KÄLLA: KUSTJÄGARNAS HEMSIDA!