Räv

Länsstyrelsen köper inte förklaringen att det kan ha varit en räv som har släpat in golfbollarna på en privat bostadstomt. De vill att kommunen på nytt prövar grannens problem med bollar från golfbanan.

Det är grannar till golfbanan i Ängelholm som har anmält decennier av problem med att felriktade golfbollar hamnar på deras tomt. Bara under 2016 hittade de 35 golfbollar på tomten.

De hävdar att golfbollar genom åren har träffat takpannor, ett pooltak och deras bil. 2013 ska en golfboll ha ramlat ner mitt i en grupp gästande småbarn som lekte på gräsmattan.

Frågan har varit föremål för en omfattande brevväxling. Men Myndighetsnämnden i Ängelholm har beslutat att inte ingripa. De anser att golfbollarna som ”eventuellt kommer in på klagandes tomt inte utgör olägenhet för människors hälsa”. Dessutom pekar de på möjligheten att bollarna kan ha släpats dit av rävar i tron att det handlat om fågelägg.

Men detta köper alltså inte Länsstyrelsen som kräver att kommunen prövar frågan på nytt.

KÄLLA!

Smirre Kommenterar!

Alltså vad är det för stolpskott som sitter i kommunen och diktar ihop något sådant för att idiotförklara oss rävar?

Rävar är vilda djur och har betydligt viktigare saker för sig än att flytta runt på golfbollar och ser definitivt skillnad på en golfboll och ett ägg, både syn, lukt och vikt om räven eventuellt skulle lyfta upp en golfboll så är den betydligt tyngre än ett ägg.