Vulpina Federationen har upptäckt att i skuggan bakom Saturnus ligger ett antal asteroider som består av ren kobolt. Detta vill Rävarna utvinna då kobolt är en mycket speciell metall som kan användas både civilt och militärt. Nanobehandlade koboltkulor tränger genom det mesta men kobolt är också en bra ledare som supraledare och kan användas inom många olika tekniska områden.

Dessa koboltasteroider är ca 200 till 300 stycken med storlek från 5 km diameter till 50 km diameter. Kobolthalten är hela 97 % och vissa innehåller även platina, guld och koppar.

Rävarna skickar sina Tetrix-skepp som har en mycket kraftig protonlaser för att splittra dessa asteroider och samla in malmen och föra den till de olika Vulpina rymdfabrikerna längre in i solsystemet för raffinering och att tillverka saker av kobolt.

VulpTex och SerrgoTeck är mycket intresserade av investeringar i koboltfyndigheten och Sergalerna vill även frakta en del av kobolten till sina hemplaneter Vilious och Tal. 

VulpTex satsar även en hel del på teraformeringen av Mars och fler Vulpina städer på höjden byggs på Mars.