Ett kärnvapen fungerar så att dess inre är en boll av plutonium, den är något större än en tennisboll och den omges av uran.

Utanför uranet finns högexplosiva ämnen med flera tändrör runt om, dessa är ordnade som riktade sprängladdningar som detonerar samtidigt och då komprimeras uranet och plutoniumet till en så kallad ”kritisk massa” och då skjuts en neutron med hjälp av en kraftig katod in i den kritiska massan som sätter igång själva klyvningen av atomkärnorna.    

Detta sker på bråkdelen av en sekund och styrs av en mycket exakt processor med ett inbyggt ur som räknar millisekunder för samtidig komprimerande detonation följt av att katoden skickar in neutronen i den kritiska massan.

Resultatet blir en kraftig ljusblixt som bestrålar allt levande och strax en värmevåg av först värme som sätter eld på luften och allt som kan brinna inom flera kilometers radie, strax kommer den kraftiga tryckvågen som splittrar stora betonghus, broar och knäcker träd som om de vore tändstickor. Det skapas ett vakuum som strax får tryckvågen att komma tillbaka och när den når centrum av detonationen så reser sig det stora svampformade molnet som är typiskt för kärnvapen sig upp mot skyn och kan bli över en mil högt.

Strålningen och nedfallet av radioaktivt damm orsakar genetiska skador och olika cancerformer på levande varelser för många år fram över. 

Det är relativt svårt för en privatperson att dels komma över de ämnen som behövs och få dem så pass rena och hur man gör detta med centrifug och tungt vatten för att få till rätt isotoper håller jag hemligt för att inte inspirera ansvarslösa personer att försöka konstruera ett kärnvapen, det aldra svåraste är att få till den processor samt mjukvara som behövs för att få till detonationen med rätt timing på millisekunder.

Det sägs att processorn från en Playstation går att använda till detta, men det är en modern myt och ingen som har lite respekt och förstånd skulle vilja förstöra en Playstation för att bygga en atombomb och det skulle inte funka heller för det är en modern myt som cirkulerar på Internet.

Det är sant att processorn hos en Playstation har ett exakt millisekundsur men det är utformat för att räkna x,y och z kod till grafiken för att ge en bra spelupplevelse med flera olika scenarion, den som sitter i ett kärnvapen är helt annorlunda konstruerad för att kunna hantera flera tändrör samtidigt samt katoden i rätt tid i millisekunder, det klarar inte en processor från en Playstation.