Den företagsledare från Dalarna som är misstänkt för grovt vapenbrott nekas prövningstillstånd i kammarrätten i frågan om beslaget av hans vapen.

Det var tidigare i somras som han fick sina vapen omhändertagna på nytt. Förvaltningsrätten i Falun avslog då den misstänktes ståndpunkt i fallet. Man hänvisade till att förundersökningen fortfarande pågår.

Brottsrubriceringen är grovt vapenbrott, samt försök att jaga varg i Surahammar och Norberg.

Företagsledaren nekar alltjämt till brott.

Källa!