Man förlorar förtroendet för rättsväsendet när man frikänner personer som uppenbarligen har en fientlig attityd till de vilda djuren och som med största sannolikhet har begått mord på så väl vargar som andra vilda djur!