Jag tror att bara i vår egen galax vintergatan myllrar det av liv, att andra civilisationer mycket väl är Djurcivilisationer. Att Rävar, Vargar, Kattdjur osv. existerar som högteknologiska civilisationer på andra planeter, även att de varelser som ses som fantasidjur här på Jorden som till exempel Sergaler och Drakar osv. mycket väl kan existera och ha civilisationer på andra planeter. Samt också att det finns livsformer som vi inte ens kan föreställa oss här på Jorden!

Jag tror också att utomjordingar har besökt Jorden under 1000 tals år och att mycket av det som sägs om Aeria 51 osv. är sant samt att mycket av den moderna teknologin som självklart är tillverkad på Jorden men kunskaperna om den moderna teknologin kommer från det som hände 1947 i Roswell och vad som finns på Aeria 51 och andra hemliga baser där militären och vetenskapsmän samarbetar med utomjordingar inom teknik och vetenskap!

Hemlighetsmakeriet är för att militären är rädd att terrorister och diktaturer ska få tillgång till teknologin och att om det blev allmänt känt att andra livsformer än just människor har teknologi som är mycket bättre och mer avancerad än vad människor på Jorden har - så skulle det skapa panik i världen och omkullkasta religiösa föreställningar osv.

Jag är också av uppfattningen att Jorden får tillgång till teknologi som utomjordingar bedömer att Jordens civilisation på någorlunda sätt behärskar och kan ta ansvar för. Därför har Jordens civilisation ännu inte fått teknik för att kunna flyga i rymden genom så kallade "maskhål" vilken teknik behövs för att förflytta sig över stora avstånd i rymden utan att det ska ta flera hundra år att resa. Vilken teknologi andra civilisationer har haft i 1000 tals år.  

Det är min uppfattning i UFO-frågan!