JAS-plan släpper bomber över brandområdet!

Nu vidtar räddningschef Johan Szymanski en unik åtgärd för att kunna bekämpa branden vid Trängslet: JAS-plan ska släppa bomber över brandområdet för att släcka branden – och redan vid lunchtid i dag fälldes en testbomb.


Branden vid Älvdalens skjutfält är inne på sin fjortonde dag och risken för spridning är fortfarande stor. Sedan förra veckan är ett 50-tal personer från militären och Hemvärnet på plats som hjälper till med släckningsarbetet.

Nu har Försvarsmakten alltså dessutom släppt en bomb över det norra brandområdet.

– Det är ett försök att få bort syret från branden, vilket enbart är en möjlighet eftersom branden är på ett militärt skjutfält, säger räddningschef Johan Szymanski.

”Väldigt god verkan”

Han säger att den preliminära bedömningen är att explosionen har haft väldigt god verkan och att delar av branden i skjutfältsområdet har släckts.

– Vi kan också se att bränderna som finns lite längre bort inte har påverkats negativt av bomben, det har alltså inte blivit någon spridning på grund av bombningen.

Krävs okonventionella metoder

Ammunitionen som finns på den del av brandområdet som är i Trängslets skjutfält har hela tiden försvårat läget för släckningsinsatsen, eftersom all räddningspersonal måste hålla ett säkerhetsavstånd på 1 000 meter till området. Vattenbombningen över branden har inte heller haft den effekt man velat ha, så Johan Szymanski säger att bombningen därför varit en sista lösning.

– Vår uppfattning är att branden är unik och med anledning av det måste vi använda okonventionella släckningsmetoder, säger Johan Szymanski.

Han säger också att de utöver bombningen fortfarande ser över möjligheten att använda snö vid begränsningslinjerna.

KÄLLA!

JAS-plan har bombat brandområde i Älvdalen!

Två Jas 39 Gripen-plan släppte en bomb över brandområdet i Älvdalen på torsdagen. Klockan 14 höll Försvarsmakten, länsstyrelsen och räddningsledare en presskonferens på plats kring beslutet.

– Då vi inte kunnat använda konventionella släckningsarbete vid området där det finns ett militärt skjutfält och därför har vi inte kunnat ta bort syret så valde vi att försöka med en bomb, säger Johan Szymanski räddningsledare.

Under onsdagen har ett Jas 39 Gripen-plan släppt en bomb över skjutfältet i Trängslet, Älvdalen, för att försöka kväva branden.

Skjutfältet i Trängslet har innehållit odetonerad ammunition vilket svårat räddningsarbetet i och med att markpersonal inte har kunnit närma sig området. I förra veckan exploderade en granat från området och all bemanning ombads då att dra sig tillbaka.

För att få kontroll på branden har nu alltså en bomb släppts över området. Något både räddningsledare Johan Szymanski bekräftade på presskonferensen:

– Det verkar som att processen har haft en god verkan, bränder ända upp till 100 meter från bombmålet har släckts.

Anders Persson,  chef för flygvapnets produktionsledning, gav mer information om själva bombningen:

– Två Jas-39 beväpnades med ett stycke bomb. Strax innan klockan 12 fälldes det en bomb som träffade målet, ett lyckat försök.

Men hur tänker ni kring riskerna att bomba ett område?

– Vi har räknat fram och tillbaka i dagar, riskerna är väl genomarbetade, och räddningsledaren har gjort ett bra jobb med att dra tillbaka sina mannar, säger Anders Persson.

KÄLLA!