Har ni tänkt på hur många gånger vi möter en falsk bild inom marknadsföring och även i en del myndighetsinformation av hur djur egentligen har det?

Ständigt möts vi av reklam om hur kor går omkring på en äng på sommaren och sällan eller aldrig av en reklam som beskriver hur kor står inomhus under merparten av året.

Djurens parti vill att reklam och myndighetsinformation är korrekt och verkligen visar på hur djur behandlas i samhälle och djurindustri. Läs gärna nedanstående utdrag ur vårt partiprogram.

”Som beskrivet i vår vision och värdegrund är vårt nuvarande sätt att tänka och agera, där vi människor som kollektiv är blinda för det lidande som djur av icke mänsklig art får utstå på grund av våra handlingar, inlärt hos oss från tidig ålder och förstärks dagligen genom samhällets olika organ, institutioner och mekanismer.

Djurens parti anser att staten ska bidra till att förmedla en korrekt bild av hur djur behandlas i samhället och industrin. Att ljuga, undanhålla obehaglig information och föra fram en förskönad bild av djurens situation ska inte vara tillåtet utan likställas med falsk marknadsföring.

Skolans värdegrund innehåller idag ett deklarerande om “alla människors lika värde” och säger att “all personal ska också främja aktning för människans egenvärde.” Vi menar att värdegrunden bör utökas och även slå fast att “all personal ska främja aktning för medvetna, kännande individers egenvärde, både människors och andra djurs, oavsett arttillhörighet”.

För att åstadkomma en förändring av det kollektiva synsättet där människor öppnar ögonen och blir medvetna om hur verkligheten ser ut bakom den romantiserade världsbild vi blivit inlärda vill Djurens parti verka för att:

- Djurperspektivet ska finnas i alla delar av svensk utbildning: förskola, grundskola, högre utbildning, vuxenutbildning och i lärarutbildningar.
- Skolan ska ge elever den verkliga bilden av vad djur behöver och vad de utsätts för, inte besök till “skyltfönstergårdar” och “utbildningsmaterial” finansierade av djurindustrin. Allt utbildningsmaterial skall uppdateras så att detta inte "favoriserar" kött, fisk, ägg- och mejeriprodukter.
- Förbud mot sponsrade studiebesök samt sponsrat utbildningsmaterial som ger en vinklad och/eller osann bild av verkligheten
- Staten bör stödja informationskampanjer om djurens verkliga situation.
- Det ska bli olagligt med reklam som ger en felaktig, skönmålad bild av verkligheten gällande hur djur har det i olika delar av samhället.”

SURF TO DJURENS PARTI!

Källa!