Därför älskar amerikaner sina vapen!

Amerikanernas kärlek till sina vapen är djupt rotad. En presidentkandidat som lovar strängare vapenlagar har definitivt uppförsbacke. Den grundlagsfästa rätten att bära vapen väger tyngre än alla dödskjutningar.

Vid alla jämförelser är USA ett extremt land när det gäller vapen.

Ingenstans är det så lätt att köpa vapen. Ingenstans är vapen så vanliga och accepterade.

USA har lika många skjutvapen som landet har invånare vilket är fullkomligt unikt i västvärlden.

Där USA har 100 vapen per 100 invånare ligger tvåan Tyskland på drygt 30 vapen. USA:s granne Kanada har 25 och Sverige drygt 20, enligt statistik från GunPolicy.org.

En positiv syn på vapen är en del av den amerikanska identiteten precis som bilar och hamburgare.
Faiblessen för vapen går långt tillbaka i tiden och är djupt förknippad med grundandet av Förenta Staterna.

Överfall

Konstitutionens andra tillägg ger alla amerikaner en grundlagsskyddad rätt att bära vapen. Tillägget kom till 1791 och då inte främst för att människor skulle kunna skydda sig mot överfall och brottslingar. Framförallt handlade det om att försvara sig mot en tyrannisk stat som försökte ta över egendom eller begränsa människors frihet.

Det är ingen slump att amerikaner i gemen är mycket misstänksamma mot staten. Många ser gärna att staten är så liten som möjligt och lägger sig i minimalt. Det är därför som USA är enda land i västvärlden utan en allmän sjukförsäkring.

Alla försök att inskränka rätten att köpa eller inneha vapen ses av stor del av USA:s befolkning som ett ingrepp i deras personliga frihet och som ett sätt för staten att öka sitt inflytande och övertag gentemot vanliga människor. Särskilt bland vita.

Barn vapentränas

Inför valet 2016 träffade jag talespersonen för organisationen Open Carry som kräver att alla amerikaner ska få bära sina vapen öppet på offentliga platser. Något man lyckats får igenom i bland annat delstaten Texas.

När Terry gick med sin pistol i hölster kände han sig trygg och talade samtidigt om för eventuella bovar att han var beväpnad. Terrys fru var också beväpnad och han berättade stolt att parets barn fick vapenträning från tidig ålder. Han är beredd att ta till vapen om staten försöker ta bort hans rätt.

Terry är på ett sätt extrem men fångar samtidigt den romantiserande bild som många amerikaner har av vapen. För dem är vapen lika med frihet och inte ond bråd död.

Värjer sig

Många värjer sig mot att koppla ihop rätten att inneha vapen med de många vansinnesdåd som ständigt sker i USA. Inte heller vill de påminnas om de många vådaskjutningar som inträffar varje år i hemmen när exempelvis barn leker med skarpladdade vapen.

Argument som; det är inte vapen som dödar utan människor, är ett ständigt mantra.

Försöken att bortförklara varje koppling mellan den fria tillgången på vapen och de många masskjutningarna är otaliga och framförs med en dåres envishet.

Efter dådet i Las Vegas är det många som hävdar att vapnen som användes var illegala. Det vill säga att det inte hade hjälp med några restriktioner.

Vapenlobbyn

Det är en sanning med modifikation. Olika delstater har olika regler när det gäller avancerade vapen. Dessutom verkar det som skytten Stephen Paddock använt ett tillbehör som gör om halvautomatiska vapen till helautomatiska. Något som inte är olagligt i Nevada.

Politiker som pläderar för inskränkningar tar en stor risk. Förutom att han eller hon omedelbart förtalas av den mäktiga och finansiellt starka vapenlobbyn NRA, National Rifle Association så blir de allmänt utmålade som opålitliga av det politiska etablissemanget.

En politiker som vill bli omvald i USA:s många konservativa delstater, bör definitivt inte föreslå inskränkningar i rätten att köpa vapen. Då är det kört.

Rycker på axlarna

Donald Trump försvarade i valrörelsen ivrigt rätten att inneha vapen. NRA donerade 250 miljoner kronor till hans valkampanj. Mer än de gett någon annan presidentkandidat.

Att Trump skulle föreslå några inskränkningar i rätten att införskaffa vapen är uteslutet. Tvärtom har han tagit bort en regel som Barack Obama införde som förhindrade individer med psykiska störningar att köpa vapen.

Trump och många med honom beklagar sorgen men rycker på axlarna åt masskjutningarna.

NRA: Vi försäkrar den vapenägare som skyddar sig själv!

Amerikanska vapenorganisationen NRA erbjuder nu vapenbärare en ny försäkring – Carry guard. Om de blir stämda för att ha skjutit någon täcker försäkringen rättskostnaderna: ”Du försvarar ditt liv med ditt skjutvapen. Försvara dina besparingar med NRA Carry guard”.

Den amerikanska vapenlobbyn NRA beskriver sig som USA:s ”äldsta och största organisationen för medborgarrätt” och har stark koppling till landets mäktigaste man – president Donald Trump.

Inte sedan Ronald Reagan var satt i Vita huset har organisationen haft en president som stått organisationen lika nära.

– Åtta års angrepp på ert andra tillägg har äntligen kunnat stoppas kraftfullt. Federalt rättsväsende kommer inte längre att jaga laglydiga vapenägare, sa Trump i sitt tal vid NRA:s, National Rifle Associations, 146:e årsmöte i Atlanta.

– Jag vill försäkra er om den heliga rätten för alla våra medborgare till självförsvar.

Över 8 miljoner kronor

Den mäktiga lobbyorganisationen lanserar i den medvinden en ny försäkring för medlemmar som har tillstånd att bära vapen och tränats av NRA. Försäkringen kallas Carry guard och ska skydda innehavaren mot höga kostnader om de använder sin lagliga rätt att försvara sig själv med sitt skjutvapen.

Det vill säga om de skjutit en person och sedan blir stämda i ett civilrättsligt mål till exempel. Carry guard uppges i ett pressmeddelande kunna täcka kostnader på en miljon dollar, motsvarande drygt 8,6 miljoner kronor.

– De onda killarna kommer till dit hus och du måste använda ditt vapen och sen hamnar du i en situation där du tvingas betala hundratusen dollar för att skydda dig själv, säger Josh Powell, vd för NRA:s dagliga verksamhet, till Politico.

Han säger att Carry guard-försäkringen behövs i dagens USA där allt fler bär vapen.

Omdebatterad försäkring

I USA debatteras just försäkring för vapenägare vid händelse av att de använder sina vapen. Massachusetts, Washington, North Carolina, New York och Hawaii har i år infört de omdiskuterade lagarna som kräver att de som har rätt att bära skjutvapen har försäkring.

Men det är en markant skillnad på försäkringarna i lagförslagen jämfört med den som lanseras av NRA. Den förstnämnda ska täcka de kostnader som uppstår för den som blir skadad vid en skjutning medan vapenlobbyns alltså ska skydda den som skjuter mot ”merkostnader”, skriver Politico.

– Tänk på det så här: Det finns ett lag av jurister som står bakom varje kula som lämnar ditt vapens mynning. Om den misstänkte träffas, även vid en berättigad skjutning, så garanterar jag dig att världen kommer att rämna runt om dig, säger James Jarret, ansvarig för NRA:s läroplan, i en träningsvideo enligt Politico.

NRA:s försäkring finns tillgänglig som tillval för deras medlemmar i 50 stater.

– Om jag hamnar i en position där jag tvingas använda mitt vapen för att försvara mitt liv så kan jag lova dig att jag är glad att jag har NRA:s Carry guard, säger Colion Noir, jurist och medarbetare på NRATV, i en reklamfilm för försäkringen.

KÄLLA: 1

KÄLLA: 2