Du varg som stå
på tundrans mark
din röst i frostklar natt!

Du vakt av pass
vid fors och fall
i ståtlig snövit prakt!

Du stamfar
över världens barn
din flock i ledspår fånga!

Du nio dalars konung vakt
av själslig akt
förgångna!