Smirre här.

Har varit borta hos mor en stund på förmiddan. Har sen hållit på att måla de sista hyllplanen och sidorna till hyllan - det som ska vara blått.

Tagit reda på fakta om strömförsörjning till tåg!

Hur ett lok fungerar!

Här kan man läsa om kontaktledningar och faror med dem!

16 000 volt och 250 ampere är direkt farligt och en ljusbåge kan slå över om man kommer i närheten av järnvägens kontaktledning!

Ska snart åka in till stan.

*Kram!*