Minkindustrin har stängts ner!

Regeringens besked i januari om att avel av minkar förbjuds under 2021 innebär att minkfarmer inte kommer kunna tjäna några pengar under året och nästkommande år. Med den dåliga lönsamheten industrin redan levt med under en tid är det en liten risk att någon minkfarm kommer finnas kvar i Sverige inom kort.

Varje höst avlivas ungefär 80 % av alla minkar i den så kallade pälsningen. Där dödas alla valpar som föddes under våren samt avelsminkar som inte längre ska sparas. Det gör att det nu enbart finns avelsminkar, omkring 90 000 djur, kvar på svenska minkfarmer. De kommer att få leva kvar i sina gallerburar i väntan på beslut om att varje minkfarm läggs ned. Minkarna som finns i fångenskap idag kan inte räddas. Minkar klarar sig inte bra i det vilda om de växt upp i fångenskap och det finns få möjligheter att hålla dem på ett bra sätt där de kan bete sig naturligt. Men vi kan rädda minkarna från att bli fler genom att stoppa industrin.

Vad gör Djurens Rätt?

Djurens Rätt har under lång tid arbetat för att förbjuda pälsdjursuppfödning. Vi har parallellt med att vi minskat efterfrågan genom att få klädföretag att bli pälsfria framför allt bedrivit informations- och påverkanskampanjer, skapat opinion, fört dialog med politiker och myndigheter, begärt ut handlingar, lämnat in namninsamlingar och skrivit debattartiklar om minkarna, för att bara nämna en del av vad vi har gjort. Varaktig förändring kommer via lagstiftning, och för att påverka lagstiftning behövs vårt arbete.

Arbetet för minkarna, och för att förbudet under 2021 ska bli permanent, fortsätter!

KÄLLA: Djurens Rätts Nyhetsbrev!

DJURENS RÄTTS HEMSIDA!