Saab tecknar kontrakt med Försvarets Materielverk gällande Gripen.


Saab har fått en beställning från FMV, Försvarets materielverk, för att upprätthålla Gripen-systemets operativa förmåga. Kontraktet är värt 550 miljoner SEK.

I beställningen ingår bland annat programledning, produktunderhåll, support, flygprov, förarutrustning och simulatorer för att säkerställa Gripen-systemets operativa förmåga.


För Saab möjliggör kontraktet fortsatt support och vidareutveckling av Gripen för det svenska flygvapnet.