http://bild1.kanal4.org/data/b/src/k4-145045461540.jpg

Shintoismen är den bästa religionen!
Omvänd er till Shintoismen och ta in Inari i era hjärtan och bli pälsare och djurrättare, så skall ni belönas med god karma och välgång! <3