Två genetiskt viktiga finsk-ryska vargar har hittats i Norrbotten och en har passerat Jämtlands län. Det berättar Marcus Öhman, chef på viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Den 23 oktober plockade Länsstyrelsen spillning från en genetiskt viktig varg vid Överdalsjön i Jämtlands län, cirka sju kilometer sydöst om Ljungdalen.

Genetiskt viktiga vargar är vargar utifrån som betraktas som viktiga för den skandinaviska vargstammen så att risken för inavel minskas.

Kan ha vandrat till Norge!

Var vargen befinner sig just nu är oklart, men enligt Emma Andersson, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Jämtland, så har det plockats DNA från en genetiskt viktig varg i Norge inte långt från den svenska gränsen.

– Vi väntar på svar för att få veta om det är samma individ som har dokumenterats där, säger hon.

Vill att vargarna förökar sig!

Helst vill Naturvårdsverket och Länsstyrelsen att vargarna vandrar till Mellansverige och förökar sig.

– För att vi ska ha en gynnsam bevarandestatus när det gäller vargen ska det finnas minst trehundra vargar i Sverige och det ska vandra in minst en genetiskt viktig varg inom varje femårsperiod, säger Marcus Öhman.

KÄLLA!