Wolfwing - Trupplandsättare!

Under sommaren 2018 lanserade FurMil Industries den nya trupplandsättaren Wolfwing! (Vargvinge.) Självklart används den av flera olika Djurförband och bara inte Vargar.

Wolfwing har plats för 48 djursoldater med fallskärm och utrustning att kunna landsättas från luften, Wolfwing kan även lufttankas och flygs av en pilot och har en operatör ombord som sköter kanonerna som skjuter mot fiender på marken för att ge understödseld till våra Djurförband. Typ som Spectre på C130. 

Kanonerna är 2 stycken 25 mm Vulkankanoner, 2 stycken 40 mm Bofors med avancerat sikte för målskjutning samt 1 styck 120 mm kanon som kan skjuta flera olika typer av projektiler - spräng, pansarbrytande, bunkerbuster, fosfor och napalm. 

Wolfwing kan även förses med raketkapslar på vingarna samt Hellfirerobotar, Mavericks och Lookas på vingarna för att slå ut markmål och även jaktrobotar av typen Meteor.

Tranan Space Interceptor!

Tranan Space Interceptor (TSI) är ett av Foxylvanien utvecklat flygplan med starka motorer som kan flyga upp i den lägre rymden för att med faslasrar och en magnetisk maglevkanon som skickar projektiler i över mach 8 mot fientliga mål. Tranans främsta uppgift är att skjuta ner fientliga satelliter och fientliga kontinentalrobotar samt försvara våra objekt i rymden och vårt Thorhammessystem som med maglevkanon och avancerad teknik kan skjuta wolframprojektiler med extremt hög hastighet och precision mot mänskliga mål på marken.

Foxylvanska staten har självklart även försvarssystem på våra rymdobjekt och på Thorhammer enheterna också.

Tranan kan även bära ett avamcerat vapensystem som med elektromagnetisk pul förblidnar fiendens satelliter och slår ut elektroniken i fientliga missiler då de är i omloppsbana. Djuriska städer och andra Djuriska anläggningar på marken har självklart laservapen, maglevvapen och försvarsmissiler som ett susta skydd.

Tranan som flygs av en levande pilot och inte ett program är klart bättre som försvar än teknik som kan fela. Teknik och välutbildade piloter tillsammans skapar ett starkt skydd åt Djurrikets intressen även i rymden.

- FurMil News!