FPR har marina styrkor och attackdykare som hjälper Sergalerna att skydda sin fiskeflotta och sina fiskeanläggningar. VulpTex förser även FPRs marina förband  med snabbgående stridsbåtar för detta ändamål.

- FurMil News