Djurförsök för botox ersätts med Djurfria metoder!

Hundratusentals möss slipper utsättas för plågsamma djurförsök för botox när företaget Ipsen ersätter djurförsök med en cellbaserad testmetod efter att Djurens Rätt och många andra organisationer i Europa protesterat mot djurförsöken.

Botulinumtoxin (i folkmun kallat botox) används ibland för medicinska ändamål, men mest känt är botox för den kosmetiska användningen som jämnar ut ansiktslinjer och rynkor. Det verkliga priset för detta betalas dock de möss som utsätts för oerhört plågsamma LD50-tester - djurförsök där grupper av möss injiceras i buken med olika doser botulinumtoxin för att hitta den dos som dödar hälften av djuren. Detta medför ett stort lidande för djuren som kvävs långsamt genom muskelförlamning medan de är fullt medvetna.

Djurens Rätt, tillsammans med koalitionen European Coalition to End Animal Experiments har under flera år arbetet mot dessa plågsamma djurförsök – och nu har vi nått ännu en framgång!

Genombrott för djuren


Företagen Allergan och Merz-Pharma har tidigare ersatt djurförsök för botox med djurfria metoder. Och nu har också det franska läkemedelsföretaget Ipsen fått godkänt att ersätta djurförsöken med en cellbaserad testmetod som inte innebär djurförsök! Ipsens botoxprodukter har sålts via Nestlé, som vi i ett separat upprop har uppmanat att sluta stötta detta djurplågeri.

Djurfria metoder är framtiden


Arbetet för de djur som utsätts för djurförsök är ofta komplicerat och tar tid. Men detta glädjande besked innebär att hundratusentals möss slipper utsättas för plågsamma djurförsök för botoxprodukter – djurförsök som är helt oacceptabla! Detta är en framgång som vi gläds åt!

Ett av de företag som fortsätter använda djurförsök i tillverkningen av botulinumtoxin är Eisai.

Skriv och protestera!