Foxtails Islands är en grupp öar söder om New Tokyo som gränsar till den östra sidan av Sergaldistriktet. Urbaniseringen och utvecklingen av Foxtails Islands för gemenskap och företagskraft samman mer mellan Rävar och Sergaler!

Foxtails stadshus! - En fin och imponerande byggnad.

Samt Foxtails Vulpine Bank and Finance center och lyxiga lägre lägenhetshus runt om.

I själva stadsdelen "Xenociucum Vulpha" är det högtreknologisk infrastruktur som byggs upp.

Samt grönområden och parker på höjden.

1: Vulpina företagskontor.

2: Sergaliskt interagerat IT center.

3: Parker, grönområden och lokalt jordbruk på höjden.

Själva Vulpha Core!

1: VulpTex IT center.

2: VulpTex Serverhallar.

3: Stigmapolisstation.

4: Vulpina företagskontor.

5: MilCom Central och IT för Foxtails Islands.

6: Sjukhus med modernaste tekniken.

Norra delen av Vulpha Core!

1: Vulpine Military HQ of Foxtails Islands.

2: Lyxiga lägenheter och gallerier med mera.

3: Vulpine Security Network Central.

4: Försvarsanläggning.

Sådana här anläggningar för avsaltning av havsvatten finns på samtliga öar i området Foxtails islands.

Många nya hus för både kontor och bostäder växer upp på öarna och vägar för trafik med både civila och militära fordon byggs upp, vissa av vägarna är även flyttbara och har senaste tekniken för självkörande fordon.

Nagatown som ligger närmast själva New Tokyo är väldigt lyxigt och modernt och här satsar man på högteknologi och interaktion för att knyta Vulpina och Sergaliska intressen närmare.

Vid sidan av Nagatrown ligger Trintium som är områdets stora Silicon Walley typ.

I centrum av hela projektet reser sig en enorm skyskrapa som är över 5 kilometer hög!

Att hålla handelsflottan aktiv och på framskridande är viktigt ur så Vulpina som Sergaliska intressen. Så därför har området flera hamnar.

Samt militär flottbas på en ö en bit ut i havet.

Även ett avancerat vägsystem knyter ihop de olika öarna med varandra och med själva Sergaldistriktets öar. Vägar med den senaste trafiktekniken för självkörande fordon.

Långbron som går tvärs över havet och är 13 mil lång, den knyter ihop så väl Foxtails Islands och Sergaldistriktet med den stora Sergalstaden Narismiral på andra sidan havet.

Sen även med vägsystem till själva New Tokyos olika områden.