Hållit på att bygga på mitt nya modellplan som jag först tänkte skulle heta "SmirrFighter" men kände att det var lite för ego och jag skulle kanske i andra furries ögon framstå som en "uppmärksamhetshora" - så därför som mina två tidigare EuroFighter som heter FoxFighter inom FAF, så ska det nya flygplanet som är en modifierad Dassault Rafaele (det senaste inom Franska flygvapnet) heta FoxFighter NG och NG står för Next Generation och ska användas av så väl Foxylvanska flygvapnet som andra vulpina nationers flygvapen och av rävar i almänhet inom FAF! =^.^=

Ok, här kommer bilder då!

Här är då cokpit installerad i flygplanet.

Vingar och främre stabilsatorer klara.

Hålen för motorerna och stjärtfenans infästning klar.

Noskonen fäst.

Luftinatgen till motorerna klara.

Cokpithuven fäst över cokpit.

Luckor för landningsställen klara.

Motorer och stjärtfenan klara.

Fångstkrok för att landa på hangarfartyg.

Undersidan målad.

Vapnen klara. 2 Smartwinder, 4 Huggtand-stridsrobotar som kan användas mot både luft och markmål och 2 kryssningsmissiler som även kan ersättas med spaningsutrustning eller laserstyrda alt GPS-styrda bomber. FoxFighter NG har även en 27 mm akan som JAS-39 Gripen. FoxFighter NG kan tanka i luften också.

Börjat måla planet också!

Mvh: Smirre