Pilbågsjakt är inte tillräckligt undersökt ur ett djurrättsperspektiv, menar kritiker till förslaget.

SVT Nyheter Gävleborg berättade i somras att jakt med pil och båge var nära att bli lagligt i Sverige. Nu har förslaget från Naturvårdsverket legat ute på remiss och kritiken har trillat in från flera tunga instanser.

Bland kritikerna finns Sveriges Lantbruksuniversitet, Jordbruksverket och Naturskyddsföreningen som alla är eniga om att förslaget faller på att man inte vet tillräckligt mycket om hur djur som jagas med pil och båge drabbas.

– Det finns alldeles för lite forskning och kunskap om djurskyddsaspekterna kopplade till bågjakt, tycker vi på SLU, säger Göran Ståhl, chef för skogsvetenskapliga fakulteten i en intervju med Sveriges Radio.

Fungerar i andra länder

Pilbågsjakt är tillåtet i till exempel Danmark, USA, Finland, Spanien och Frankrike. I Naturvårdsverkets förslag ställer man krav som att jägaren ska ha vanlig jägareexamen samt en internationell bågjägarexamen.

Åtta småviltarter; rådjur, räv, bäver, grävling, mårdhund, tvättbjörn, bisamråtta och hare föreslås bli tillåtet att skjuta med båge men varje avlossad pil ska inom 24 timmar rapporteras till Naturvårdsverket.

KÄLLA!