Vargen både fascinerar och skrämmer, trots att det på snart 200 år inte har skett någon attack mot människa av varg i vilt tillstånd.

Vargen är mytomspunnen och för många människor skrämmande, men frågan är om det verkligen finns orsak till att vara rädd eller orolig.

– Det korta svaret är nej eftersom vi inte ser särskilt många attacker mot människor runt om i välden, säger Jens Frank som forskar om rädsla för varg på Grimsö forskningsstation.

Ingen attack sedan 1821

Det är så vitt det är känt snart 200 år sedan en varg i vilt tillstånd anföll människor i Sverige. Då var det den så kallade Gysingevargen i Norduppland 1821, men den var uppfödd och tillvand vid männisor. Även vargarna i Kolmården djurpark som dödade en djurskötare 2012 var tillvänjda vid människor.

Men det har skett vargattacker på människor i andra länder, men då har det handlat om rabiesmittade vargar eller att bytesdjuren helt tagit slut enligt Jens Frank, men man bör se till att det inte finns föda lättillgänglig under en längre tid, nära människor.

– Om vargen finner föda och blir blir tillvänjd vid människor ökar risken för att vargen hamnar i ett läge där den känner sig trängd, säger Jens Frank

Myterna bidrar till rädsla

Ett av svaren på varför vargrädslan existerar återfinns bland myter och sägner.

– I myter och fabler rubriceras vargen som stark, grym och glupsk, säger Gillis Herlitz, folklivsforskare.

Vett och etikett om du möter en varg!

Så bör du bete dig om du möter en varg.

Att möta en varg ute i det vilda hör inte till vanligheterna – inte ens i ett vargrevir. Men om du möter en varg, finns det några saker du bör tänka på.

– Om man vill undvika att möta varg ska man vara ljudlig, gärna prata eller vissla. Då kommer vargarna att vika undan förutsatt att dom sett, hört eller känner lukten av oss, säger vargforskaren Jens Frank.

Om du möter en varg och den inte går iväg skall du behålla lugnet, gärna göra dig stor, genom att till exempel hålla upp armarna eller en ryggsäck. Ta hellre ett par steg mot vargen än ifrån den.

Skulle du mot förmodan ändå bli angripen ska du sparka och slå så mycket du bara kan.

Källa: Vilskadecenter Grimsö forskningsstation