Jag är inte rasist men jag älskar mitt land!

Danne och jag diskuterade vid frukostbordet om vad som är Svenskt och vad som är starkt förknippat med Sverige!

Här är saker som jag anser är starkt förknippade med Sverige och saker som är mycket starka symboler för Sverige!


Att angripa eller skymfa något av detta - ÄR ETT ANGREPP PÅ SVERIGE OCH ALLA SVENSKAR!