NYA FAVORITER PÅ MIN FA! 1  2  3  4  5  6  7  8

FURRYSERIE!

Öka bevakningen av jaktbrott på varg istället för att besluta om licensjakt!

I stället för att besluta om licensjakt, som motverkar sitt syfte, bör resurserna till naturbevakningen öka så att de som begår jaktbrott kan upptäckas i högre grad än idag, skriver debattören Swen Söderman, nöt- och fårbonde.

Det är befogat att ifrågasätta bedömningen att vargen har gynnsam bevarandestatus, som ligger till grund för länsstyrelsernas förvaltningsplaner och beslut om licensjakt.

Inom forskningen råder oenighet om hur stor vargpopulationen behöver vara för att uppfylla kriteriet för gynnsam bevarandestatus. Det råder samstämmighet om att vargstammen är för liten för att vara genetiskt välmående och att den höga inavelsgraden gör att den inte är långsiktigt livskraftig. Det behövs invandring från vargstammar österifrån, som blandas med den skandinaviska vargen, för att den ska bli långsiktigt livskraftig. Då måste emellertid renskötselområdet öppnas för varg.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen. Syftet är att rovdjursstammarna ska hållas på nivåer så att toleransen för dem hos allmänheten ökar, vilket ska få den illegala jakten att minska, för att på sikt upphöra.

Jaktbrotten tenderar emellertid att öka och de utgör idag ett av vargstammens svåraste hot. Licensjakten riskerar därmed att tillsammans med den illegala jakten försvaga en redan sårbar vargstam. Det är tydligt att ett av licensjaktens viktigaste syften fullständigt har misslyckats.

I stället för att motverka den illegala jakten, så har Länsstyrelsen hamnat i allians med, och licensjakten blivit ett vapen i händerna på, intressen med nollvision för rovdjursförekomsten och som, för att nå sina mål, inte skyr illegala, för rovdjuren ofta oerhört plågsamma, jaktmetoder. Hur långt är länsstyrelserna beredda att kompromissa om nivån på vargstammen för att tillmötesgå kraven för att den illegala jakten ska upphöra?

I stället för att besluta om licensjakt, som motverkar sitt syfte, bör resurserna till naturbevakningen öka så att de som begår jaktbrott kan upptäckas i högre grad än idag. Det skulle ge bättre effekt än licensjakt på motivationen att begå jaktbrott.

Eftersom det råder oenighet inom forskningen och därför stor osäkerhet om vargen uppfyller kriteriet för gynnsam bevarandestatus, borde försiktighetsprincipen väga tyngre än andra hänsyn, vid beslut om licensjakt.

”Utan tvivel är man inte riktigt klok”, som Tage Danielsson kunde ha sagt det. För biologisk mångfald, säg nej till licensjakt på varg.

Swen Söderman

Nöt-och fårbonde Hån Finnby

KÄLLA!

Rovdjursföreningen: Nej Jägareförbundet, vargstammen är inavlad och bör öka - inte minska!

Vår skandinaviska vargstam bör få öka både i antal och utbredning. Det vore bra om Jägareförbundet kunde medverka till detta, istället för att argumentera för en ännu mindre stam, skriver Torbjörn Nilsson, Svenska Rovdjursföreningen, i en replik.

Vår skandinaviska vargstam är för liten, för isolerad och för inavlad för att vara långsiktigt livskraftig. Den bör få öka både i antal och utbredning och den bör få in mer gener österifrån. Det vore bra om Svenska Jägareförbundets företrädare kunde medverka till detta, istället för att argumentera för en ännu mindre vargstam.

Många människor vill ha en artrik natur. Många anser att vi människor ska låta andra arter finnas, inte bara de arter som är mest nyttiga för oss, utan även arter som kan ställa till en del besvär. Svenska Rovdjursföreningen är en del av den folkopinionen. Vi verkar för att rovdjuren ska få finnas i långsiktigt livskraftiga stammar, och att samexistensen mellan människa och rovdjur ska underlättas på olika sätt.

Gynnsam bevarandestatus är ett begrepp som hör till EU-lagstiftningen. Det är inte upp till varje lands riksdag eller motsvarande att tolka det hipp som happ och hur som helst.

För det första innebar beslutet inte att vargstammen skulle vara 170-270 vargar, utan att referensvärdet för en gynnsam bevarandestatus skulle vara någonstans i intervallet 170-270, och att Naturvårdsverket skulle sätta ett referensvärde i det intervallet. Referensvärdet är en nivå som inte får underskridas. För att uppfylla detta måste vargstammen med viss säkerhetsmarginal vara större än referensvärdet.


För det andra var riksdagens beslut dåligt underbyggt. Siffrorna grundades på en analys som inte tog hänsyn till genetiken. Huvudförfattaren till analysen har förklarat att den inte var lämplig för att sätta mål för vargstammen, men det bortsåg regeringen ifrån. Att regeringen helt godtyckligt multiplicerade resultatet 100 från analysen med 1,7 och 2,7, för att få fram 170 respektive 270 vargar, ändrar inte det faktum att siffrorna var dåligt underbyggda.


För det tredje, den kritik som riktats mot riksdagsbeslutet – från miljöorganisationer, forskare och EU-kommissionen – ledde till att regeringen i början av 2015 gav Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram ett bättre underlag. På grundval av nya analyser kom Naturvårdsverket då fram till att 300 vargar skulle kunna vara referensnivån för gynnsam bevarandestatus – men bara under förutsättning att minst en ny invandrare vart femte år bidrar med nya gener till vargstammen.

För det fjärde, 2016 publicerades nya forskningsresultat som bland annat visar att det skulle behövas mer invandring av nya vargar än Naturvårdsverket antog året innan.

Gynnsam bevarandestatus är ett begrepp som hör till EU-lagstiftningen. Det är inte upp till varje lands riksdag eller motsvarande att tolka det hipp som happ och hur som helst. Men det är inte för EU-lagstiftningens skull som vi i Svenska Rovdjursföreningen argumenterar för fler vargar. Det är för att vi, och många med oss, tycker att vi människor har ett ansvar att ge utrymme även för andra arter att få finnas i långsiktigt livskraftiga stammar.

Torbjörn Nilsson

Ordförande, Svenska Rovdjursföreningen

KÄLLA!

Plundrade fågelbon – åtalas för grovt jaktbrott!

Renar blir illa behandlade!

Hund misshandlad och elchockad – allmänheten larmade polisen!

Vildsvin hotar inte biologisk mångfald!

Böter för skott mot utter!

Hundstallet utsatt för flera allvarliga hot!

Jägare skadad – attackerades av vildsvin!

Tonåring attackerad av vildsvin på skolgård i Södertälje!

Fluff, Guns  & Rock´n´roll!

Det är inget Wallander ikväll men på vanliga TV4 går TopGun men den har jag på DVD och såg den första gången när jag var 14 år, sen dess har min dröm varit att bli luftens härskare - dvs stridspilot. Så i kväll har jag spelat en hel del och kollat på filmklipp som jag har från olika krigsfilmer som jag kombinerar med mitt spelande.

Innan idag varit hos Grävling och umgåtts med honom samt köpt lite frukt av honom. Dock inget jobbande eller gå med Hårig Schäfer för mitt diskbrock. Ska komma till doktorn i Tyringe igen den 31 e.

Igår på TV så gick A TIME TO KILL, men missade början. Mejlade Zebra som kommer i morgon om han möjligtvis har den så jag kan få se hela.

A time to kill opening scene!


A Time To Kill Trailer!

Jag har också varit in till Maxi och handlat åt mor samt köpte fiskmat till akvariet och lite godis till mig.

Lagat mat ikväll hos mig, spaghetti med köttfärssås.

Igår så assisterade Fjällräv, kollade lite på TV samt på kvällen såg halva Time to  kill, gick med Fjällrävs hund en liten sväng. Idag haft för ont.

Var ut till Narwille på eftermiddan och umgicks med Sergalerna Krysune och Salaster samt Draken Antenna.

Träffade en ny Pokémonfurry där också.

Mor och jag gjorde mat ihop igårkväll, ugnspannkaka.

Sen var på kvällen på GYC igen och umgicks med andra Furrisar.

Träffade en Varg och

Sergalen Kek.

NYHETER!

På Gotland har antalet anmälningar till Skolinspektionen ökat. glädjande att rektor pratar så bra om mobbningen!

Jag kräver amnesti för flickor och pojkar i min skola!

Serbisk militär fick full tillgång till Transportstyrelsens IT-nätverk!

Sittstrejk och manifestation!

Kommunen köpte burkinis till skolbarn!

18-åring döms efter gruppvåldtäkt i Arlöv!

Radio- och tv-avgiften skrotas!

Marockansk gängledare har utvisats till sitt hemland!

Svensk välfärd är halal, men kulturen är haram!

Afghaner och eritreaner i nya invandrarkravaller i Calais!

S-politiker: Islam vill ta över världen!

Här sätter italienska polisen in vattenkanoner mot kravallande migranter!