Hej! Jag heter Smirre, jag hårig räv med två hål i nosen! XD

  Malmerfors rävserier är uppdaterade! - Här bygger familjen räv en u-båt och seglar till England, där de räddar andra rävar från jägare!

Nya favoriter på min FA!

 Nienna!

 Blade Wolf!

 Lodjur!

 Fantasifull rävinna!

 Blind date!

 Blåräv med lapptopp!

 Bling!


Katter!

Varje år dödas tusentals friska, hemlösa katter slentrianmässigt på order av våra Länsstyrelser. Detta sker utan att katterna först har undersökts och bedömts på ett professionellt sätt. Som försvar hänvisas ofta till studier som - efter kontakt med forskarna - visat sig vara misstolkade av länsstyrelserna.

Bristen på relevant kunskap hos dessa myndigheter och oviljan att ta del av kunskap och relevant forskning om hemlösa katter är påtaglig.

Tjänstemännen, som får sina anställningar betalda av mina skattepengar tar således varje år - mot min vilja - tusentals beslut om att avliva katter som hade kunnat bli omplacerade om viljan att förbättra det skattefinansierade djurskyddsarbete hade funnits. Detta är inte acceptabelt!

Jag kräver härmed att Jordbruksverket ser till att ansvarig personal på såväl Länsstyrelserna som på de djurpensionat/katthem som inhyser de av myndigheterna omhändertagna katter har (eller får!) den utbildning som krävs, och som är baserad på rådande forskning, för att kunna ge hemlösa katter en rättvis och rättssäker bedömning. Bedömningen måste därtill göras på den plats där katten inackorderas efter omhändertagandet och inte på en veterinärklinik eller motsvarande, eftersom de flesta djur blir stressade av transporter och besök i främmande miljö.

Jag kräver också att Jordbruksverket kontaktar världens mest framstående forskare när det gäller hemlösa katter och hantering av dessa, Dr. Margaret R. Slater. Dr Slater föreläser i ämnet utomlands, och kan sannolikt bidra med lämpligt utbildningsmaterial till svenska myndigheter och djurpensionat/katthem.

 Skriv på!Varit på Second Life en stund på förmiddan!
Skördat på min Farmville = virtuella bondgård, sått nytt och behöver vänta 4 timmar  tills det är nytt vatten i brunnarna nu.

Dammsugit i lyan och i går klippte jag gräset medmera.

Blåräv har kommit och vi ska titta på en film som jag köpte för 10 kronor på Hästveda marknad, den heter The Red Phone!

*Kram!* från Smirresan