Godkväll! Smirre här.

NU TROR JAG ATT JAG ÄR SÅ GOTT SOM FÄRDIG MED HEMSIDEBLADET OM NFC 2017!

What's A Fursuit Handler?

Nu lovar polisen krafttag mot tjuvjakt på rovdjur!

Nu tar polisen nya tag mot illegal jakt på rovdjur och andra fredade arter. Polisens nationella operativa avdelning lovar att stötta den lokala polisen ute i landet.

I dag är det nästan riskfritt att skjuta fridlysta djur enligt Filipo Bassini, gruppchef på Polisens nationella operativa avdelning, NOA, som konstaterar att det finns mycket pengar att tjäna för kriminella ligor.

– Den här kriminaliteten är global och vi ser att det är väldigt mycket pengar som styr det här, säger han.

– Vi har den marknaden och kriminaliteten i Sverige. 

Under onsdagen är Filipo Bassini med på vargsymposiet i Vålådalen för att berätta om polisens nya grepp för att stoppa illegal rovdjursjakt, till exempel på varg, lo och skyddade rovfåglar. Orsaken till att man nu försöker stärka upp uredningsresurerna är att grova jaktbrott inte alltid prioriteras och anses vara svårutredda.

– Om åklagarna som utreder jaktbrotten märker att det inte funkar. Att det inte blir någon bra fart på utredningen.

Finns det sådana exempel?

– Inte i nuläget. Vi har ännu inte haft några exempel där vi fått gå in och ta över ärendet. 

I Östersund är det miljöåklagare Christer Jarlås som ansvarar för utredningar om grova jaktbrott och han håller med om att polisen inte alltid gör sitt jobb.

– Mest känt är det här så kallade Lillhärdalsmålet som ju låg något år hos polisen i Dalarna innan man förmådde tillsätta någon utredare efter att den första utredaren hade blivit sjuk, säger han. 

I Lillhärdalsmålet misstänktes fem män för att ha förberett tjuvjakt på varg, men de friades i både tings- och hovrätt.

Christer Jarlås tyker det är svårt att få hjälp att ureda grova jaktbrott. Han efterlyser tydligare direktiv.

– Det behövs ju tydlighet och det är kanske inte nationell hjälp som är det viktigaste. Det viktigaste just nu är att de polisområdena som finns ser till att man har ansvariga för de grova jaktbrotten. 

Men Filipo Bassini han skickar bollen tillbaka till Christer Jarlås och hans åklagarkollegor. Det är upp till dem att höra av sig.

– Det är framförallt att åklagarna, som leder förundersökningarna där det inte kanske fungerar av olika anledningar ska höra av sig till oss. Deras chefsåklagare får höra av sig till oss på NOA och motivera till varför vi ska ta över ärendet.

KÄLLA!

För få Vargar i Sverige enligt forskare!

En varg

Det finns alldeles för få vargar för att den svenska vargstammen ska vara gentiskt livskraftig. Det menar forskare vid Stockholms universitet som också säger att Naturvårdsverkets uppgifter om hur många vargar som måste invandra är för lite.

2000 vargar, det är så många individer som skulle behövas för att den svenska vargstammen ska vara genetiskt livskraftig. Det menar Linda Laikre som är professor vid Stockholms universitet.

Men det höga antalet, 2000, är om den svenska vargstammen är isolerad. Om den inte är det, det vill säga om det sker ett utbyte mellan den svensk/norska varg-populationen och den finsk/ryska så räcker det med 500 individer. Men då måste in- och utvandringen vara större än den som Naturvårdsverket rekommenderar säger Linda Laikre.

– Tidigare har man trott att det räcker med en migrant per generation men våra beräkningar visar att det här stämmer inte, säger Linda Laikre som menar att mellan tre och fem vargar måste vandra in till Sverige vart femte år för att den svenska vargstammen ska vara genetiskt livskraftig.

Men frågan är då hur man tänker på Naturvårdsverket om den här forskningen? Rekommendationen därifrån är ju 300 vargar och en invandring vart femte år. Maria Hörnell-Willebrand är enhetschef för viltanalys på Naturvårdsverket och hon säger att deras siffror bygger på två forskarapporter, men hon säger också att man inom myndigheten är beredd att acceptera en något sämre genetisk status för dom svenska vargarna än forskarna på Stockholms universitet.

– Skulle man bara se det rent biologiskt så kanske man skulle ta en annan hänsyn men det finns ju många andra grupper man måste tänka på. Rovdjur och särskilt varg innebär ju stora begränsningar för folks levnadsförhållande, säger Maria Hörnell-Willebrand.

KÄLLA!

Tjuvjägarna spottar på etiken och demokratin!

Konflikten mellan värnare och hatare i rovdjursdebatten handlar om värdering. Alltså de moraliska/etiska grunderna för våra ställningstaganden (åsikter) och handlingar.

Ett exempel på en etisk värdering är följande ord:

Varje form av liv är unikt och skall respekteras, oavsett vilket värde den har för människan, som för att kunna visa andra organismer sådan respekt måste vägledas av moraliska regler för sitt handlande.” Ur FN:s Världsmiljödeklaration.

Vi bygger (skall göra så!) helt våra ställningstaganden på etik (värderingar), kunskap och fakta, detta är en förutsättning för det vi benämner civilisation och en god demokratisk evolution.

Bygger vi utvecklingen på faktaresistens, genom att värna ”jagets vilja”, primitiva teser/tro och förakt för etiken, så raserar vi på sikt demokratins möjligheter till överlevnad och utveckling.

Drar man en parallell till den framväxande rasismen så kan man peka på den etiska grundregel vi kallar ”Den gyllene regeln”.

Den är en grundläggande etisk princip som återfinns inom många religioner samt filosofiska och etiska läror. Den äldsta nedtecknade varianten härstammar från Konfucius, ca 500 år f.kr. Principen kan uttryckas både positivt (”gör mot andra som du själv vill bli behandlad”) och negativt (”gör inte mot andra som du själv inte vill bli behandlad”), och återfinns i alla religioner.

För de flesta av oss ses den som självklar och är grundläggande för de etiska principer som är en sann demokratis grundläggande ”själ”.

En värdering de flesta av oss delar är att vi alla står lika i värde/värdighet, att vi står lika inför lagen och att det är vår medborgerliga skyldighet att stå solidariska med lagen. Principen om att nationen byggs med lag är en demokratisk grundprincip, liksom att lagen byggs på en tolerant etisk grund. De återfinns i vår grundlag och genomsyrar vår svenska demokrati. Vi ser det t.ex. i regeringsformens ord om att: ”Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. ”

Tyvärr saknar många så kallade jägare helt respekt för etiken, de goda värderingarna, och ställer sig utanför och ovan lag och demokratins principer. Ett tydligt exempel är alla de individer som medvetet struntar i alla etiska principer när de ”jagar” och skjuter skyddade och skyddsvärda djur, som örn och övriga rovdjur.

LÄNK!

Det mest tragiska i sammanhanget är att många så kallat ”demokratiska” politiker viker sig inför dessa brottslingar och ställer sig passiva i syfte att få fler röster (och därigenom makt!).

Detta innebär att lagens och demokratins principer underställs det egoistiska ”jagets” vilja och demokratin urholkas och blir en chimär, en falsk illusion.

De individer som ”spottar på” och föraktar etiska principer har bara en värdering, nämligen det egoistiska jagets vilja. Det handlar alltså INTE om civiliserade individer som värnar en etisk värdegrund, de styrs och agerar enbart enligt den primitiva egoismens principer.

Politikernas och ”det allmännas” (samhällets) passivitet byggs upp (medvetet) genom att resurserna dräneras via högst medvetna skattesänkningar och ökad makt till dem som står bortom den grundläggande etiken. De poliser och åklagare som arbetar mot tjuvjakten är alldeles för få och står totalt passiviserade inför dessa brott, en högst medveten politik. Personligen fylls jag av en känsla av vämjelse och förakt inför hur tydligt och medvetet det” allmänna” låter brotten stå under beskydd.

Ovanstående blir tydligt när ledande företrädare för jägarförbunden deltar i skyddet av jaktbrotten och indirekt hotar med att ” får vi inte jaga som vi vill, då jagar vi ändå och illegalt!”

LÄNK!

KÄLLA!

ÄLDRE ARTIKEL AV VARGHJÄRTA OM TJUVJAKT PÅ ROVDJUR!

F-22 Raptors!

F4 - Phantoms!

Wath Every Furrie Needs For Selfdefence!

Idag har det varit en lugn dag, vilat på förmiddan. Vädret har varit sol, regn och snö om vart annat. Typiskt aprilväder fast det är mars.

Skulle å med Hårig Schäfer men Grävling höll på att stänga ner när vi kom och han sa att det var så dåligt väder så jag slipper gå med hunden. Schäfern har ett vitt morrhår på vänster sida om nosen medans de andra morrhåren är svarta.

I morgon kommer Fjällräv och har sin Cockerspaniel med sig. Se om det är vettigt väder i morgon så kan jag gå med Hårig Schäfer.

Under eftermiddagen varit ut till Narwille och umgåtts med Sergalerna.

Träffade Krysune, Salaster och den lilla Draken.

Träffade en krigarsergal också.

Samt Pasha och han hade pawplay med mig och det var mysigt att bli tassdominerad av en vacker Sergal. <3

Hängde sen med Räven Bark en stund.

Skypat lite med andra Furrisar.

Sen spelat Delta Force Extreme 2, uppdragen "Baricade" och "Cloak and dagger." Sen spelat CoD MW 1 och uppdraget Safe House.

Varit på GYC i kväll.

Träffade en Utter och en feral Räv med en "Make America Great Again"- keps.

Träffade även en stilig Varg.

Samt fler Vargar.

Och en blåvit Hare och en vit och röd Drake med jetvingar.

NYHETER!

Minister attackerad på asylboende!

Hundratals “nyanlända” ska bli kriminalvårdare!

Danmarks regering har tårtkalas när terrorister förlorar medborgarskapet och kastas ut ur landet!

Regeringen vill inte flytta våldtäktsmän från skolorna!