Pip i Nosen! - Smirre är online.

Inga spår av varg i askan!

Polisens tekniker har inte funnit några spår av varg i värmepannan på ett sågverk i Västmanland. Även andra platser har sökts, men med samma resultat, berättar kammaråklagaren.

Polis och åklagare misstänkte att de misstänkta männen kremerade olovligt skjutna djur inne i en värmepanna på ett sågverk i Västmanland. Asken från sågverket har nu analyserats av polisen men inga spår av varg har hittats.

– Vi har undersökt askan men inte hittat någonting användbart, säger kammaråklagare Lars Magnusson.

Andra platser har sökts½

Han vill inte gå in på vad detta innebär för bevisläget i fallet utan konstaterar att sökandet var en chansning. Att göra liknande sökningar på andra ställen är i nuläget inte aktuellt.

– Vi har sökt på andra ställen också men inte hittat någonting, säger Lars Magnusson.

KÄLLA SVT!

Bitande EU-kritik mot svensk vargpolitik!


Sveriges vargpolitik sågas av EU-kommissionen. Inom två månader ska "nödvändiga åtgärder" vidtas för att skydda den svenska vargstammen, som begränsas och jagas på licens.

Annars dras Sverige inför domstol.

Kritiken mot den svenska vargpolitiken framförs i ett så kallat motiverat yttrande från EU-kommissionen. Både begränsningarna av vargstammen och licensjakten på varg sågas, liksom att Sverige inte garanterar att flyttning av vargar faktiskt genomförs.

Enligt EU-kommissionen uppfyller Sverige inte sina skyldigheter för att skydda och bevara vargen, som lider av inavel och fått ett allt mindre utbredningsområde.

Vargen är skyddad enligt habitatdirektivet men har inte uppnått en gynnsam bevarandestatus i Sverige.

"Trots detta har de svenska myndigheterna beslutat om licensjakt de fem åren 2010, 2011, 2013, 2014 och 2015, och jakten har genomförts i praktiken under tre år", står det i yttrandet.

Stillar varghatet

Vargpolitiken får även kritik som kan tolkas som att jakten i princip tillåts för att hålla folk lugna i jordbruksbygderna.

EU-kommissionen skriver att dåvarande miljöminister Andreas Carlgren i slutet av 2010 bekräftade:

"Att den svenska vargstammen är ömtålig och att den enda anledningen till jakten är att få social acceptans i de lokala jordbruksbygderna", skriver EU-kommissionen.

Sedan i höstas får länsstyrelserna i flera län själva besluta om licensjakt på varg. I början av året sköts 44 vargar i länen Värmland, Dalarna och Örebro innan jakten avlystes.

Jägarna: "EU har fel"

Svenska Jägareförbundet tycker att EU-kommissionen "är fel ute" och pekar på att det nu finns över 400 vargar i Sverige.

– Det är uppenbart har de inte uppdaterat sig om de åtgärder som gjorts. Vi har gynnsam bevarandestatus och har gjort en ordentlig utredning om det. Oss veteligen är länsstyrelserna nöjda med hur den här jakten har gått till. Men det är viktigt att regeringen skriver ett svar och verkligen beskriver vad vi gjort, säger förbundets rovdjursråd Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägarförbundet Västerbotten.

Obduktionerna av de 44 vargarna som sköts tidigare i år har visat att sex hade skabb. Tre bar på tidigare skottskador. En stor andel hade skador på tänder och i munhåla, enligt rapporten från Statens veterinärmedicinska anstalt. Mag- och tarmparasiter fanns i olika grad hos alla vargar utom en. Tecken på inavel nämns inte.

Utreder hur vargen mår

Naturvårdsverket har avböjt att kommentera hur den svenska vargstammen mår.

– Vi har för närvarande ett uppdrag från regeringen att utreda gynnsam bevarandestatus och uppdatera befintlig sårbarhetsanalys. Det ska presenteras den 30 september, säger Lottie Göransson Uhrnell vid Naturvårdsverkets presstjänst.

Om inte Sverige vidtar nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter kritiken inom två månader hotar EU-kommissionen med att dra Sverige inför EU-domstolen.

Finns det risk att ni måste jobba snabbare?

– Det måste du fråga regeringen. I sådana fall kommer det ytterligare uppdrag till oss, säger Lotti Göransson Uhrnell.

Ministrarna vill inte svara

Aftonbladet har sökt klimat- och miljöministern Åsa Romson (MP) och landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) för kommentarer. Båda har hänvisat till utrikesdepartementet och utrikesminister Margot Wallström (S), som Aftonbladet också har sökt.

Hennes pressekreterare Pezhman Fivrin hänvisar i sin tur vidare frågan till UD:s presstjänst.

– Regeringen kommer gå igenom och analysera yttrandet och svara EU-kommissionen inom två månader. Regeringen har tagit ett antal beslut för att utveckla vargpolitiken, bland annat utredningen som Naturvårdsverket genomför om gynnsam bevarandestatus. Även Jordbruksverket ska utvärdera hur angrepp på tam- och husdjur orsakade av rovdjur kan förebyggas, säger Gabriel Wernstedt på UD:s presstjänst.

Hård kritik

Sverige får kritik för att man:

Begränsar vargstammen.

 Tillåter licensjakt på en strikt skyddad art som inte har gynnsam bevarandestatus.

 Medger flyttning av varg utan att garantera att det kommer att genomföras, och att man inte är förberedda på ett sätt som garanterar ett snabbt genomförande.

KÄLLA!

Sveriges vargjakt kan stoppas av EU – avgörs den här veckan!

M-politiker kritisk: Förslaget leder till mångdubbelt fler vargar!

EU-kommissionen vill stoppa Sverige från att ha jakt på varg, björn och lo.

Senast i denna vecka måste yttranden komma in – sedan klubbas beslutet.

– Blir förslaget verklighet får vi mångdubbelt fler vargar, säger Christoffer Fjellner, M, EU-parlamentariker.

Sverige har under flera år fått hård kritik av EU-kommissionen för att licensjakt tillåts på de stora rovdjuren varg, björn och lo.

Jakten anses strida mot EU:s naturskyddsregler och ändras inte vargpolitiken har EU hotat att dra Sverige inför rätta.

Ett nytt förslag har nu tagits fram för hur medlemsstaterna ska genomföra EU:s art-och habitatdirektiv, ett så kallat guidance document.

Enligt Christoffer Fjellner är detta, EU-kommissionens tolkningsförslag, restriktivt. Det kommer att få långtgående konsekvenser för den svenska förvaltningen av framförallt rovdjur, i synnerhet varg och i princip omöjliggöra jakt om det blir verklighet.

”Kommer få varg i samtliga län”

Enligt Fjellner är en av de största förändringarna att vargpopulationen ska bedömas utifrån lokala och regionala populationer, inte på nationell nivå.

– Det innebär att vi kommer att få vargar i hela Sverige, inte bara i länen där de finns i dag, säger han till Aftonbladet.

– Blir förslaget verklighet får vi mångdubbelt fler vargar. Priset för det får den svenska landsbygden och människorna som lever nära vargen betala.

Christoffer Fjellner menar att Svenska regeringens representanter hittills varit för passiva och därigenom godkänner Kommissionens förslag - och på så sätt underkänner riksdagens och Högsta förvaltningsdomstolens beslut att tillåta licensjakt på varg.

Jägarnas representant är också mycket kritisk till förslaget.

”Ett skamligt förslag”

Torbjörn Larsson, är ordförande i både Svenska Jägareförbundet och den europeiska jägarorganisationen FACE.

Han säger att det visserligen rör sig om rådgivande riktlinjer.

– Men i praktiken så är de rätt styrande ute i medlemsstaterna, därför är det viktigt att det blir rätt.

Det förslag som nu ligger betecknar han som ”skamligt”.

– Det allvarligaste är att man ska inte ta hänsyn till människor som drabbas. Socioekonomiska konsekvenser ska man inte bry sig om, säger Torbjörn Larsson.

– Det kommer bara förvärra situationen. De som drabbas måste känna att de kan vara med och besluta och påverka sin egen situation. För det är till syvenede och sist de som får ta konsekvenserna - inte dom som sitter i Bryssel eller någon annan storstad - utan de som försöker leva och brukar naturen.

”Regeringen måste yttra sig”

Senast i denna vecka ska synpunkter lämnas in.

Christoffer Fjellner säger att Sverige nu har några dagar på sig ”att stoppa dumheterna”.

– Men det är inte konstigt att EU jagar Sverige för att Sverige jagar varg när vi har en regering som inte försvarar svensk vargpolitik i Bryssel. Nu måste vi bara tvinga regeringen att stå upp för riksdagens vargbeslut.

Torbjörn Larsson säger att han förutsätter att regeringen kommer att yttra sig.

– Hur de yttrar sig vet jag inte men jag förutsätter att det blir i enlighet med de beslut som är tagna.

Antalet vargar minskar

Enligt Naturvårdsverkets inventering 2017/18 fanns det 305 vargar i Sverige. Det var en minskning från vintern innan med 14 procent då inventerarna kunde räkna till 355.

Naturskyddsföreningen arbetar emot jakt på de stora rovdjuren och beskriver resultatet av sitt arbete på området:

Sammantaget har vi hittills räddat cirka 60 vargar undan jakt genom att tillsammans med Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden, WWF överklaga licensjakt och skyddsjakt på genetiskt värdefulla vargar.

Föreningen hänvisar till undersökningar av hela befolkningens inställning och som visar att en majoritet vill att de stora rovdjuren ska få leva här.

EU:s kritik mot Sveriges vargjakt

EU-kommissionen är kritisk till att Sverige ännu inte anpassat sin politik för att skydda hotade vargar till EU:s naturskyddsregler.

EU ifrågasätter följande:

  • Upprepad licensjakt på en strikt skyddad och hotad art utan att villkoren för undantag i EU-lagstiftningen uppfylls.

  • Effektiva åtgärder för att hantera den höga inavelsnivån i populationen genom att naturlig vargmigration till Sverige underlättas eller genom aktiv förflyttning av vargar.

  • Antagande och genomförande av en förvaltningsplan för denna hotade art.

  • Den begränsning av antalet vargar i Sverige som satts till 210.

<3 FOXES REVENGE! <3

American F-16 vs Swedish Gripen!


I tisdags så bakade Mor och jag vörtbröd och de blev riktigt bra.

Vi gjorde också pepparkakor.

På kvällen var jag på Second life och umgicks med andra Furries!

Såg ett par Vargar som dansade med varandra.

Samt träffade Sergalen Fluffy!

Såg sen Beck - Monstret via Cromkasten. Den fanns lagrad på en server och gick att se eftersom jag missade den när julfesten var med assistansbolaget. 

Beck: Monstret!


En polisstation i Stockholm blir bombhotad och vid en undersökning av stationen hittas en resväska där bomben kan vara gömd. Man bestämmer sig för att skjuta sönder bomben. När man sedan undersöker portföljen visar det sig att det låg ett spädbarn i portföljen. Chockad av grymheten försöker polisen tysta händelsen, men snart ser förövaren till att media per e-post får reda på vad som har hänt.

Rätt hemsk historia och en gärning i stil med något som man skulle kunna tänka sig att SIVO-grabbarna skulle kunna ta sig för att göra för att få uppmärksamhet och chockera omgivningen. Usch ja. Men nu var det som sagt en film och inte på riktigt.

Blåräv assisterade igår och vi var på tippen och slängde skräp.
I elektroniklådan hade någon slängt en Farfisa-orgel.

Farfisa är väldigt speciella orglar som uppskattas och ägs av många med musikaliskt sinne, inte minst bland Pingstkyrkans medlemmar är dessa orglar uppskattade och vanliga.

Orgeln i elektroniklådan är naturligtvis trasig, annars slänger man inte bort en Farfisa för de kostar rätt mycket och är väldigt speciella för orgelfantaster.

HÄR KAN MAN LÄSA OM FARFISA!

Här är video om hur en Farfisaorgel låter!


Folk går igenom sitt julpynt och defekta ljusstakar åker i elektroniklådan samt de gamla TV-boxarna som Mor och jag hade i Norra Sandby åkte i elektroniklådan.

Satt upp fågelburen och fröautomaten också.

Blåräv och jag åkte till ÖB och handlade kattsand och lite annat, samt jag hittade dessa fina julgranskottar för 19 kronor.

Mor och jag bakade pepaprkakor också och Blåräv hjälpte till med att hantera de heta plåtarna.

Gustav var trött och slappade i fönstret.

På kvällen kollade Blåräv och jag på Beck - Monneyman.


En homosexuell polis dubbelliv är betalt och ombesörjt av Becks ärkefiende, Gavling, en höjdare i Stockholms undre värld. I gengäld har den homosexuelle polisen i åratal försett honom med hemlig information från rikspolisens arkiv. När polisassistenten försöker göra sig fri från Gavlings grepp, hittar man honom plötsligt död i en park. Hans död blir startskottet för den sista duellen mellan Beck och Gavling. En duell där ingenting är heligt och det bara finns en vinnare.

Gunvald gick utanför ramen för korrekt polisarbete och skrämde Gavling rejält när Gavling duschade.

Idag assisterar Fjällräv, min moster har hälsat på och vi åt middag hos min Mor. Har städat ikväll och Fjällräv har gjort en del av städningen och jag har b.la. dammat av mina modellplan och mina hyllor osv samt organiserat om bland alla mina Rävmjukisar runt stereon med mera.

NYHETER!

Återvinning och energi!

Norge kan ta hand om svenska koldioxidsopor!

Kan man dammsuga upp koldioxid?

Militärt!

Rysk flygattack mot rebellområden i syriska Idlib!

Nya flygbomningar i hamnstad i Jemen!

Ukraina vill att Nato skickar fartyg!

Ukraina: Vi behöver Nato-fartyg!

Danmark stoppar vapenexport till Saudiarabien!

Politik!

Allianspolitik görs bättre rättvisa i en Alliansregering!

S riskerar att malas sönder mellan SD och V!

Sverigedemokraterna presenterar sin budget!

Här röstar var fjärde på SD!

Kan bli ett nytt konservativt block i svensk politik!

Förenta Nationerna och Mord i Kongo!

Skyddar inte någon stat eller individ!

Järnväg!
Kultur!

Tommy Körbergs “O’ Helga Natt” förbjuds från att spelas på Sveriges Radio!

Skola!
Pedofili!
Våldtäkt!

Man våldtog kollega – döms till fängelse!

Religion!
Droger!
Kriminalitet!