Smirre här.

XM300 GAMINGMUS!

WALKING DRAGON FROM THAZ!

Rinn - Sergal Fursuit Freestyle Dance!

Föreningen Nordulv: Vargarna behöver skyddas!

https://images.mmcloud.se/api/v1/images/6ddf9dfc-eea0-5559-89e7-9810c64db130/980.jpg

Naturen är ursprunget till allas vår existens. Släpper man in sin hund i vargrevir, är man högst medveten om riskerna. Precis som man är medveten om risken att hunden kan förolyckas av vildsvin, bilar, drunkning eller eventuellt vådaskjuten av jägarlagens egna hagel/kulor. Det är långt mer vanligt förekommande än att hunden blir tagen av varg.

Vargen i Kolsva är en ungvarg från Kölstareviret, som förirrat sig in i byn. Den är förmodligen skräckslagen och försöker hitta ut igen och sedan har ingen sett den. För övrigt finns en paragraf 28 att ta till vid direkt hot: Då försöker man skrämma djuret, fungerar inte det så får man döda det.

Västmanlands rovdjur styrs inte från Stockholm, utan från Länsstyrelsen i Västmanland. Varför aldrig skriva om de tamdjursägare som faktiskt tycker det är okej och klarar att leva med varg? Det framstår ofta som en bedrift att ha utrotat en art.

De som skjuter eller fällfångar varg begår ett grovt brott och ska åtalas därefter. Det är väldigt svårt att bevisa med den svågerpolitik som råder på landsbygden och jägare emellan. Polis och åklagare har lärt av sina misstag. Det kan låta mycket med 25-30 poliser, men det var 5 tillslag samtidigt, med både förhör och husrannsakan. Man fick vänta länge för att få tillgång till dessa poliser.

Vad gäller Junseletiken, allmänt kallad för Susi (betyder varg på finska): Hade man inte flyttat henne alls, hade hon inte kostat många kronor. Hon var en genetiskt värdefull individ. Två av hennes hanar sköts två år i rad. Kravet kom från två av samebyarna i området. Det var också de som fick ta del av drygt 7 miljoner av spenderade pengar.

De tog betalt för arbetskraft, uthyrning av skotrar, möten och till och med telefonsamtal finns uppsatta på fakturorna. Så denna Susi försörjde nog större delen av dessa byar under ett par år. När vi i föreningen Nordulv fått rätt i domstol att stoppa jakten, så försvann hon spårlöst, denna kassako.

Det känns väldigt märkligt att man utlyser skyddsjakt på älg och hjort – samtidigt som man sätter vargarna på Skansen.

Cicki Kebbón Föreningen Nordulv

NORDULV!

ROVDJURSFÖRENINGEN!

Idag har Ronny assisterat, varit en lugn dag. Vilat på förmiddan och sen duschat samt fått hjälp att göra vid tassarna.

Varit ut till Narwille under eftermiddagen och umgåtts med Krysune och Salaster.

Akvariet blev riktigt fint sen Helena och jag gallrade växter, bytte vatten och gjorde rent pumpen.

Har umgåtts lite med min granne Tom och hans flickvän. Pratade om mitt dåliga ben b.la. och att jag smörjer med Rudis och äter superstark Alvedon. Samt ska få tid till röntgen för ländryggen, höften och knäet.

Spelat lite Delta Force Extreme 2 - uppdraget Barricade samt DF Ext 1 och första uppdraget där samt uppdraget med jeepen med 50 calibers kulspruta och attacken mot kokainfabriken.

Mor och jag har lagat mat ihop, gjorde hemmagjord ketchup samt biffar och baguetter att ha biffarna i och kokt potatis till. Biffarna skulle ha kryddor som kanel och oregano förutom salt och peppar. Speciella biffar men rätt så goda.

Sen i kväll varit på Second Life igen och umgåtts med andra Furrisar!

Träffade en Varg och en Utter b.la.

Samt Drakar med flera Furrisar.

Träffade en Silverräv också.

Samt en svart och röd Varg.

FoxFair träffade jag också.

Samt ytterliggare en Silverräv.

Och den blå Draken.

Dansade med en Räv som hade ravebyxor.

ALF!

Mamma: "Min 4-årige son kastade ut vår hundvalp genom fönstret – gjorde jag fel som skällde ut honom?"

   Här sparkar han i väg kaninen med full kraft - nu vill polisen ha hjälp att identifiera mannen!

Verkligt lidande!

HALAL-RESTAURANGER ATT UNDVIKA I SVERIGE!

FIN KLOCKA FÖR 2199 KRONOR!

NYHETER!

Konstgjord ö kan ge mer och billigare vindkraft åt Danmark, Tyskland och Holland!

Bermudatriangelns hemlighet avslöjad!

Löfven beredd hota med extra val: Politiska insatserna höjs efter IT-skandalen!

Regeringskälla: Löfven beredd att lämna över makten till Alliansen!

Källa till SVT: Möjligt att regeringen avgår i dag!

Sverige och svenskarna utsatta för risker!

IT-sä­ker­heten brister och måste för­stär­kas!

Al­ko­holen skadar!

Var­je år drabbas upp till 200 barn i Sve­ri­ge av funk­tions­hin­der på grund av fe­talt al­ko­hol­syn­drom, FAS, som orsakas av att mam­man druckit al­ko­hol un­der gra­vi­di­teten. Den här dia­gnosen är gans­ka okänd, så långt ifrån alla drabbade får rätt dia­gnos. Ännu fler får den lind­rigare va­ri­anten FASD.
I en brit­tisk stu­die kon­sta­terar en grupp lä­ka­re att i Eng­land kommer över 60 000 män­ni­skor att dö un­der de kom­man­de fem åren på grund av le­ver­ska­dor orsakade av hög al­ko­hol­kon­sum­tion. De be­gär att re­ger­ingen ska in­fö­ra lägs­ta­priser få al­ko­hol för att mot­verka dric­kan­det.
Här­om­da­gen kri­ti­serade fyra riks­dags­le­da­möter från fyra par­tier till­sam­mans med al­ko­hol­lä­ka­ren pro­fes­sor Sven An­dre­as­son brister i den svens­ka al­ko­hol­po­li­tiken. Folk­häl­so­in­sti­tu­tet tar inte al­ko­holens ska­de­ver­kningar på till­räck­ligt stort all­var var de­ras slut­sats.

En­bart de al­ko­hol­re­la­te­rade can­cer­döds­fallen som är mi­nst 1 000 per år, skul­le mo­ti­vera kraft­fullare in­satser. An­talet döds­fall di­rekt orsakade av al­ko­hol är fem gånger så mån­ga år­li­gen. Till det kommer de in­di­rekta ska­dorna i form av tra­fik­olyc­kor, våld, barn som far illa och för­lorad ar­bets­för­må­ga, påpekar de fem.
Folk­häl­so­in­sti­tu­tet prio­ri­terar nu­me­ra smitt­skydd, vil­ket är nog så vik­tigt men ändå bara en myc­ket li­ten del av alla döds­fall. 90 pro­cent av sjuk­domar och för­ti­da död i Sve­ri­ge orsakas av hjärt­sjuk­domar, can­cer och psy­kiska sjuk­domar, där al­ko­holen spe­lar en stor roll.
En ef­fekt av Folk­häl­so­myn­dig­hetens pas­si­vi­tet är att Sve­ri­ge saknar råd om gränser för al­ko­hol­kon­sum­tionen med hän­syn till sjuk­doms­risker, trots att de senaste forsk­nings­rönen vi­sar att även mått­lig kon­sum­tion ökar risken för vissa sjuk­domar, bland an­nat can­cer.
Att fler ser­verings­stäl­len för al­ko­hol lik­som läng­re öp­pet­tider ökar risken för vålds­brott är väl be­lagt men kun­skapen är inte sär­skilt spridd.
Var­för är fak­ta om al­ko­holens risker tabu?

KÄLLA!

Polisen slog till mot bröllop mellan 5-årig flicka och vuxen man!

En 22-årig man och 5-årig flicka gifte sig i Pakistan. Nu är familjerna och mannen åtalade.

Barnäktenskap är något som tyvärr fortfarande förekommer. Barn och minderåriga som tvingas gifta sig med personer som kan vara mer än dubbelt så gamla. 

Nyligen ingrep polisen, i Pakistan, en bröllopsfest. Flera personer firade giftermålet av en 22-årig man och hans femåriga brud. Polisen var tyvärr försent ute – vigseln var redan klar när de kom fram, skriver The Mirror.

Familjerna till brud-"paret" greps och flickan togs om hand av socialtjänsten. I Pakistan är barnäktenskap olagligt och straffet är högst tre år, skriver The Mirror.

Det finns inga uppgifter om hur flickan mår idag.

Pensionären Margareta, 65, har inte råd med mjölk!

Spädbarnsdådet: Här är åklagarens besked efter domen!

Skottlossning i Kristianstad igår kväll!

Strandrestaurang på Gotland totalförstörd i våldsam brand!

Kvinna bestulen på mobilen på City Gross!

Bankrånaren får fyra års fängelse!

Vad hände med de 80 000 utvisningarna?

Asylsökande fick avslag av migrationsverket: Då tände han eld på asylboendet!

Bjöd hem flyktingbarn – då våldtogs 14-åriga dottern!

Ett flyktingbarn som tidigare bott hos familjen uppmanade araben att "passa på" att våldta den utslagna 14-åringen en gång till, enligt domen i Västmanlands tingsrätt.

Inrikes. En kvinna beslutade sig för att bjuda hem en grupp flyktingbarn till sin familjs bostad. Det slutade med att hennes 14-åriga dotter blev våldtagen i sitt flickrum av en 25-årig arabisk man. Men våldtäktsmannen "får" inte utvisas, hävdar åklagaren.

Kvinnan är bosatt på en ort i Västmanland tillsammans med sina barn. I huset bodde tidigare också ett så kallat ensamkommande flyktingbarn.

I november förra året kom flyktingbarnet tillsammans med sin bror och tre andra män i 20-25-årsåldern till familjen för att hälsa på. De stannade i två nätter och efteråt polisanmälde kvinnan att hennes 14-åriga dotter hade blivit våldtagen av en av männen, en 25-åring från Syrien.

Mamman: "Nog bara hångel"
Våldtäkten ägde rum i 14-åringens flickrum efter att mannen bjudit henne på sprit. Flickan var mer eller mindre medvetslös av berusning och har bara vaga minnesbilder av händelsen, men hon minns hur hon vädjade till araben att sluta när han var i färd med att våldta henne.

Mamman, som sov vid tillfället, väcktes av att flickans syster slet upp hennes sovrumsdörr och slog larm om vad som pågick. Mamman vägrade först att tro på det, men när hon fick se att ett av flyktingbarnen skrivit om händelsen på Facebook gick hon till flickans sovrum och hörde "ett smaskande ljud". Hon svarade dock flyktingbarnet att det "nog bara var hångel", enligt domen.

Men då öppnades dörren till rummet, som enligt mamman luktade "både svett och alkohol", och ut strosade 25-åringen. Inne i rummet låg dottern naken, utslagen och okontaktbar.

"Bäst att passa på"
När araben kom ned till de andra efter att ha våldtagit flickan uppmanade det flyktingbarn som tidigare bott hos familjen araben att gå upp igen och våldta henne en gång till "eftersom det var bäst att passa på". Det uppgav åtminstone flyktingbarnets bror till mamman, enligt domen.

Den 14-åriga flickan har efter händelsen mått mycket dåligt och varit borta från skolan i flera månader.

Västmanlands tingsrätt dömer nu den 25-årige syriern mot sitt nekande till två år och tio månaders fängelse för våldtäkt mot barn. Han ska också betala 115.000 kronor i skadestånd till flickan.

Själv hävdade han att han inte haft sex med 14-åringen. DNA-spåren i form av sperma förklarade han med att han "blivit upphetsad" tidigare under dagen när flickorna hade dansat i korta shorts medan han satt i soffan. Han påstod att han sedan hade strukit sitt könsorgan mot ett par trosor – en förklaring som tingsrätten dock helt avfärdar.

"Får inte utvisas"
Åklagaren hade inte yrkat att 25-åringen skulle utvisas hem till arabvärlden.

– Det beror på omständigheterna i själva fallet. Det fanns ett yttrande från Migrationsverket och utifrån det hade stämmande åklagare gjort bedömning att det inte skulle göras något sådant yrkande och jag håller ju helt med henne avseende det, säger kammaråklagare Frieda Gummesson.

Gummesson hänvisar till så kallade verkställighetshinder.

–  Man får helt enkelt inte utvisa personer till vissa platser som de skulle utvisas till om de utvisades härifrån. Då blir de inte utvisade, säger hon.

Enligt Migrationsverkets yttrande kom 25-åringen till Sverige från Syrien under asylkaoset hösten år 2015. Han har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd till den 23 december 2019 och uppger sig ha hustru och dotter i Irak.

Säger nej – på Facebook
Just nu säger Sverige nej till att kriminella invandrare ska få stanna i Sverige. Uppropet har lockat tiotusentals svenskar på den sociala nätverkssajten Facebook.