– men inga nya revir!

Enligt länsstyrelsen rör det sig mer varg än tidigare i Sörmland och det har bland annat setts varg utanför de konstaterade reviren, men det finns i nuläget inga säkerställda nya revir. 

- Vargar som går ensamma idag kan träffa en partner i morgon eller fortsätta gå ensamma. Det sker förändringar kontinuerligt, säger Lovisa Häggström, vilthandläggare. 

I nuläget finns det två säkrade revir i Sörmland: Sjundareviret mellan Gnesta och Södertälje, samt Ärlareviret söder om Eskilstuna.

Just nu pågår inventeringen av större rovdjur i länet. Och enligt länsstyrelsens senaste rapport har det observerats varg på flera platser sedan i oktober. 

Sedan början av inventeringen har det konstaterats varg i Oknön, Kvicksund, Bettna, Runtuna, och i området mellan Gnesta och Öster malma samt mellan Alberga och Äs. 

- Vi kan konstatera att det rör sig vargar utanför reviren, detta är naturligt när unga vargar söker egna revir och partner. De vargar som rör sig i länet kan komma från Ärla- och Sjundareviret men även från andra län. Vi har inte hittat några revirmarkeringar utanför reviren, säger Lovisa Häggström. 

Med hjälp av kameror har man konstaterat att det fanns minst sju vargar i varje revir i Sörmland. Man har även kunnat se att det har skett en föryngring av varg både i Sjundareviret och i Ärlareviret. Detta betyder att det fötts valpar under våren 2020.

KÄLLA!