En ny mobil gods och logistikrymdstation på 102 mils höjd över Foxylvanien. Den tar emot olika metaller och ämnen från asteroidgruvorna och kan koppla sig till olika rymdhissar i Foxylvanien som transporterar metallerna och ämnena till olika teknikanläggningar och fabriker för dessa ämnen.

På 340 mils höjd är en ny experiment biodom där Rävarna forskar om rymdjordbruk och nya sätt att odla i biodomer i rymden och under långa rymdfärder.

På 500 mils höjd ligger Fox Company Medias nya rymdstation som förmedlar media över hela Foxylvanien och till andra Djurnationer samt med kvantdatorer synkar media i realtid till samtliga planeter, baser och kolonier runt om i solsystemet samt även access till andra Djurcivilisationer runt om i galaxen.

En ny Vulpine Security Space Commandobas i högt över Mars.

Vulpin passagerartrafikbas över Mars med rymdhiss till den stora Marsstaden Olympus City som ligger på Olympus Mons. 

Större civil Vulpin rymdbas vid Jupiter - för passagerartrafik och gods för rymdskepp med Warpdrift till andra Djurcivilisationer runt om i galaxen.