För första gången har en gemensam metod använts för att inventera fjällräv i Sverige och Norge. Resultatet visar att det föddes 114 fjällrävskullar i Skandinavien 2018.

Fjällräven är en av de mest hotade rovdjuren i Skandinavien. Den fridlystes 1928 i Sverige men antalet djur har minskat. Brist på mat och konkurrens av rödräv är den främst orsaken. För 40 år sedan uppskattades det finnas 90 fjällrävar i Sverige.

För att rädda fjällräven har projektet Felles Fjellrev startat. Där stödutfodras fjällrävar och rödrävsbeståndet i fjällen begränsas.

Den senaste inventeringen visar att fjällrävsstammen i Sverige ökat med 10 procent sedan 1970-talet. Idag beräknas det finnas minst 112 vuxna fjällrävar i landet varav hälften i Jämtlands län.

KÄLLA!