Hejsan!

Har sedan kollat vidare på

Del 2 av de utvalda barnen på en Waldorfskola i Järna!

I del 2 framkommer saker som inte alls var speciellt bra, att lärarna begick rena psykiska övergrepp på barnen och en pojke som hette Daniel som blev både slagen och illa behandlad av sin lärare på flera olika sätt och att lärarna tillät att andra elever mobbade den här pojken, hur Daniels föräldrar polisanmälde läraren och hela lärarkåren slöt upp runt denne läraren som blev frikänd i rätten och Daniel fick aldrig någon upprättelse.

När jag såg första avsnittet så tyckte jag att mycket med Waldorfskolan i Järna påminde mycket om Dammsdal i Vingåker och med det menar jag det fria livet ute i naturen, att leka djur och lajva osv.

I del 2 visar det sig att Waldorfskolan i Järna hade en väldigt stark tystnadskultur och hierarki, elever skulle delta i övningar där de typ mobbade ut varandra som i en dokusåpa osv.

Att spel och film är förbjudet på Waldorfskolan i Järna. Detta är ju fullständigt absurt och det hämmar ju barnens utveckling till fantasi och lek som annars är den röda tråden i Waldorfpedagogiken.

Musik är en viktig del i Waldorfpedagogiken och det hade vi på Dammsdal och där fick också fantasin flöda fritt och det fanns många olika instrument och en riktig musikstudio på Dammsdal.

Waldofskolan i Järna har en väldigt konstig ide om musiken, att visa instrument är skadliga för barnen medans andra är bra. Alltså, vad pysslar de med i Järna?

De går ju emot Waldorf som är den fria fantasin och leken!

Där skiljer sig Dammsdal mycket från Waldorfskolan i Järna.

Dammsdal hade nolltolerans mot mobbning, att få spela och kolla på film fick vi självklart göra på Dammsdal då det både fanns TV, video, parabol, Nintendo och Amiga-dator på elevhemmen och vi gick ibland också på bio när vi hade råd och tid till det.

Mycket av tiden på Dammsdal präglades av hajker och det fria livet ute i skogen där vi lekte att vi var vargar, klädde ut oss till vargar, hade plastvapen och lekte krigslekar där vi krigade mot samerna inspirerade från spelens och filmernas värld. Vi paddlade kanot, fiskade, campade ute i naturen osv.

Vi gjorde skolresor bland annat till en liknande skola som Dammsdal som låg i Finland nära den ryska gränsen, cykelvecka på Åland och i Köpenhamn. Kryssning från Oslo till norra Danmark där vi bodde i tält vid havet och badade och hade kul.

Jag gick ju på Dammsdal under 80-talet och då när gröna vågen och New Age vågen var, så att teman var kring miljöfrågor, djurrätt, veganism och New Age osv. var ju självklart och har format mig och säkert många andra på Dammsdal till att älska djuren och säkert är några av dem som gick på Dammsdal furries idag precis som jag.

Slöjd hade vi mycket, både träslöjd och syslöjd, att rita och måla gjorde vi också mycket och det var väldigt fritt medans på Waldorfskolan i Järna så styrde läraren ritandet och kategoriserade eleverna till olika personlighetstyper utifrån elevens val av färger och hur eleven började rita sin teckning.

- Så skulle aldrig en Dammsdalslärare göra, utan ritandet, legobyggandet, spelandet, slöjden, modellera, val av videofilmer och spel osv. utgick ifrån att eleven skulle låta fantasin flöda och utvecklas efter elevens egna förutsättningar och behov.

Jag vet ju nu inte om Dammsdal verkligen var en Waldorfskola men att en hel del på Dammsdal liknar Waldorfpedagogiken mycket.

Jag vet att Dammsdal sponsrades av Sörmlands Landsting och de flesta eleverna på Dammsdal hade någon form av autism men inte var färdigdiagnostiserade, medans Waldorf i Järna verkar ta in vilka barn som helst som har behov av att leka mycket vilket en traditionell skola inte alltid ger utrymme för.

Någon i programmet De utvalda barnen del 2 säger att Waldorfskolan i Järna uteslöts ur Waldorfnätverket på grund av att de avvek på en rad punkter från vad Waldorf är och bör vara, men de fick ändå fortsätta att bedriva skola i Järna medans jag tror att Dammsdal i Vingåker stängdes 2002 men att lokalerna på Dammsdal används till andra verksamheter idag och att elevhemmen är rivna.

Något har gått väldigt fel här!