Sergaler har använt stav och svärd sen gamla anor och tränar med dessa än idag även om Sergalerna också behärskar moderna vapen och högteknologiska vapensystem för modern krigföring, så håller de hårt på forn sed och sina traditioner som krigare, fiskare och smeder.

Sergals Rules! Stomp The Human! (y)